25.04.07 Plemena

Rhodéský ridgeback

Historie:

Pes s výrazným pruhem srsti roustoucí opačným směrem po celé délce hřbetu se vyskytoval v Africe jako lovecký pes domorodých Hotentotů. Je možné, že Hotentoti přišli z Asie a přivedli s sebou tamnější psy, předchůdce dnešních thajských ridgebacků. Zda je tedy ridgeback domorodé africké plemeno se můžeme jen dohadovat. S kolonizací Evropanů do jižní Afriky, kteří s sebou přivezli ohaře, mastify a greyhoundy jako psy lovecké a hlídací, vzniká v Africe nové plemeno, které má ty nejlepší vlastnosti jak z domácích tak dovezených plemen.

Plemeno bylo pojmenováno po státu Rhodésii (dnešní Zimbabwe). Byl také znám jako lví pes, neboť byl ve smečkách používán k lovu lvů a další velké zvěře, v neposlední řadě také k hlídání majetku. Úloha psa během lovu lvů spočívala ve vystopování lva, jeho obklíčení a zadržení. Museli lvu tak dlouho bránit v útěku dokud nepřišel lovec a neskolil ho. Nebyl li nějaký pes dostatečně rychlý byl nekompromisně vyřazen z chovu. Tento selektivní výběr nám vytvořil ridžbeka takového jakého ho vidíme dnes.

Standard byl vytvořen roku 1922 a od té doby zůstal prakticky beze změny.

 

 

 

Využití a povaha:

Dnes se samozřejmě ridžbek k lovu lvů již nepoužívá, stále více se uplatňuje jako spolehlivý hlídač. Je to překrásný pes milující svou rodinu a svého pána. K cizím může být nedůvěřivý, ale není agresivní ani bojácný. Je to pes inteligentní, společenský. Ridžbek je pes smečkový, pokud nežije ve smečce, musí mu společnost smečky nahradit rodina. Má silné lovecké pudy, je schopen vyvinout velkou rychlost.  

    Vzhled:

Barva srsti je pšeničná až červenopšeničná. Srst je krátka hustá hladká a jemná. Kohoutková výška je u psů 63 – 67  cm a u fen 61 – 66 cm. Váha by se měla pohybovat mezi 29,5 – 33,7 kg. Jak bylo již zmíněno na začátku znakem plemene je pruh chlupů táhnoucích se od kohoutku po celé délce hřbetu, ve kterém rostě srst proti směru ostatní srsti. Pruh je široký 3 – 6 cm. Tento pruh bývá označován „pronk“ nebo „ridge“. Pruh je jasně oddělen a u kohoutku začíná tzv. „ohrádkou“, která obsahuje dva symetricky položené víry v srsti. Od ohrádky se ridge postupně zužuje. Na jeho symetrii a proporce je kladen velký důraz.

Péče:

Potřebuje stálý kontakt, dlouhé držení v kotcích není vhodné.Vyžaduje  hodně pohybu. Srst je na úpravu nenáročná.

 

Text: Eva Černohubová

Foto: chovatelská stanice Tailor Made Kennel