18.04.17 Život se psem

Rodokmenová, chovná a plemenná hodnota psů s PP

Víte, co si pod těmito pojmy představit? A čím se jednotlivé ukazatele liší?

Rodokmenová hodnota – vyjadřuje hodnotu předků psa, kteří jsou uvedeni v PP, tedy výsledky výstav, zkoušek, popř. zdravotních vyšetření.

Chovná hodnota – udává hodnotu psa při jeho zařazení do chovu. Je dána hodnocením jeho exteriéru na výstavách, např. u loveckých plemen výkonu na zkouškách a samozřejmě se zohledňují i zdravotní vyšetření, která se u daného plemene provádí. I když je chovná hodnota důležitá, nesmí být přeceňována. Mnoho psů totiž splní jen základní podmínky pro zařazení do chovu, protože pro jejich majitele není účast na výstavách či zkouškách podstatná. Přesto se může jednat o kvalitní chovné jedince.

Plemenná hodnota – je schopnost jedince předávat vzhledové a povahové vlastnosti. Jedná se o velmi důležitý ukazatel. Její stanovení je dlouhodobý proces, je dána kvalitou potomstva z různých spojení. Čím více vrhů s různými jedinci lze po chovném zvířeti zhodnotit, tím lepší je představa o potomstvu.

Zdroj: MVDr. Jana Kočová. Výmarský ohař, historie - chov – výcvik, Mladá fronta, 2016