27.03.22 Aktuality

Rusko-ukrajinský konflikt a další dopady na chov psů

Válka na Ukrajině se dotýká i chovu ruských plemen. Jak to vypadá s jejich budoucností se dozvíte v článku z kynologického magazínu ecanis.cz.

Všechna světová média věnují poslední týdny své titulní strany rusko-ukrajinskému konfliktu a ani my nebudeme výjimkou. Omezení, sankce a zákazy jsou na pořadu téměř každého dne a nevyhnou se bohužel ani zájmovému chovu. Jaká bude budoucnost ruských národních plemen a jejich chovu zejména u nás? Zeptali jsme se poradkyně chovu jednoho z nicha na základě jejích informací vznikl i tento článek!

Konflikt na Ukrajině eskaluje a nálada mezi chovateli se zhoršuje. Jak to vypadá s budoucností chovu ruských plemen? Situace není vůbec růžová! Oslovili jsme tedy paní Lucii Zachařovou, poradkyni chovu Klubu chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR a požádali ji o její pohled na věc. Jakého scénáře se obává, je nasnadě si domyslet…

Na importech jsme závislí
Chov černého ruského teriéra v Evropě je téměř zásadně závislý na chovu a importech zvířat ze zemí bývalého Sovětského svazu. Již v současné době nemají chovatelů „rusů“ na růžích ustláno a situace se pochopitelně bude horšit.
Import ze zemí bývalého Sovětského svazu sám o sobě není snadný. V první řadě je třeba mít dobré kontakty na osvědčené chovatele. V minulosti už někteří majitelé učinili velmi špatnou zkušenost, když si nadšeně dovezli z Ruska štěně a následně se na RTG kyčlí nestačili divit, jak špatný výsledek jejich pes má. Ne všichni chovatelé jsou totiž poctiví. Když už se ale nějaký import povede, tak to samozřejmě stojí za to.
„A na importech jsme závislí! Chov v České republice bohužel není na takové úrovni a chovatelská základna není tak široká, abychom si mohli dovolit se bez importů obejít,“ říká Lucie. V ČR máme asi šest nebo sedm chovatelů a aktivní jsou v současné době pouze tři. V době od roku 2017 až 2020 se v ČR narodily pouze čtyři vrhy! Loni to bylo lepší, to se narodilo hned pět vrhů najednou. Je tedy jasné, že pokud chceme zachovat nějakou nepříbuznost, musíme importovat nebo krýt v zahraničí. A samozřejmě kde jinde, než v zemi původu, kde je chovná základna opravdu silná. Ruská krev je pochopitelně nejcennější, ale i z okolních států se dá dovézt skvělý chovný materiál. Další možností je samozřejmě inseminace, ale ta je v zahraničí velmi drahá a ne každý chovatel si to může (a chce) dovolit. 

Proč je vlastně chov ruských černých teriérů u nás tak slabý?
Aspekty jsou v zásadě dva. První je složitější úprava srsti, která hodně majitelů odradí od účasti na výstavách a tím pádem i od dalšího chovu. A tím druhým aspektem je společenská situace. Protiruská nálada totiž u nás panuje již dlouhou dobu a s aktuální situací se samozřejmě jen zhoršuje. Osobně znám řadu lidí, kteří by si nikdy žádné ruské plemeno nepořídili už jen proto, že pochází právě z Ruska. Náš klub na podzim měnil číslo účtu a několik bankovních domů v ČR nám neumožnilo účet založit, požadovali takové doklady vzhledem k našemu názvu, že jsme nebyli schopní jejich podmínky naplnit. 

„Když si vezmete, jakým problémům musí náš klub a potažmo i chov čelit už teď, je nasnadě, že situace se bude vyhrocovat a plemeni může současný rusko-ukrajinský konflikt velmi ublížit. Ať už to vezmeme z pohledu krytí nebo importů, tak i rozvoje chovu plemene v Rusku a sousedních zemích. Zkrátka – nevidím to růžově,“ obává se Lucie. 

Psi za to přece nemohou
A pokračuje: „Na sociální síti Facebook mám v přátelích řadu ruských i ukrajinských chovatelů a tu nevraživost, která mezi nimi aktuálně probíhá, vůbec nedokážu pochopit. Rozporují třeba i pouhý název plemene apod.“ Samozřejmě, že situace je vážná a obyvatelů obou zemí se dramaticky dotkne. Že v obou válčících zemích utrpí chov ruského černého teriéra, je více než pravděpodobné, někteří s chovem nadobro skončí nebo může nastat dlouhodobý výpadek v chovu těchto krásných psů. Ale plemeno ani psi za to přece nemohou! 

Text: Katka Houšková, Kynologický internetový magazín ecanis.cz
Foto: Lucie Zachařová 

Ruský černý teriér
Podmínky chovnosti
 - splnění účasti na svodu mladých
 - absolvování dvou výstav se zadáváním min. CAC-ČR v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní nebo šampionů/vítězů (pes s hodnocením „výborný“, fena „výborná“ nebo „velmi dobrá“)
 - splnění bonitačních podmínek klubu ve smyslu standardu RČT
 - vyhodnocení RTG kyčelních a loketních kloubů pouze od smluvního vyhodnocovatele klubu. Snímek vyhotoven ve věku jedince min. od dovršení 18 měsíce
 - genetické vyšetření na Hyperurikosurii (HUU) z laboratoře Genomia nebo Laboklin