29.04.10 Aktuality

RÝZMBURSKÝ VOŘÍŠEK

aneb, psí výstava pro všechny

 

2. 5. 2010 V areálu SULTÁN (kynologické centrum), Žernov – Rýzmburk

11. ročník

Doprovodný program:

Ukázka canisterapie. Možnost nákupu kynologických potřeb, vodítka, obojky, postroje a krmiva pro psy.

Možnost bezplatného osvojení psa z útulku. Veterinární poradna.

Podmínky účasti:

Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze (bude kontrolováno veterinární službou).

Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky na místě před akcí. Každý psí účastník dostane dárek. Vítězové hodnotné ceny.

Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:

Předseda poroty - Libor Losenický - zástupce pořadatele a sponzorů, Zdeněk Srstka - herec a kaskadér, Alena Srstková, Oldřich Prouza – kynologický odborník, Karel Voříšek - moderátor, osobnost TV zpravodajství, vítěz Tý Tý 2009.

Celý soutěžní den moderuje Petr Štrup z Hitrádia Magic. Soutěž o titul „Miss pes“ hodnotí přítomní diváci pomocí anketních lístků, které každý obdrží při vstupu do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin.

 

PROGRAM VÝSTAVY :

10.00 - zahájení výstavy - tanec se psem, frisbee

10.10 - 12.00 - předvedení vystavovaných psů divákům a porotě, výběr finalistů

12.00 - 12.30 - ukázka Agility (psí parkur), pasení ovcí

12.30 - 12.45 - autogramiáda

12.45 - 13.15 - ukázka výcviku policejních psů / ukázka musherů

13.15 - 14.15 - soutěže - dítě a pes, podobnost pána a psa, nejkrásnější pár a skupina

14.00 - 14.30 - FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“, první vicevoříšek a druhý vicevoříšek, udělení titulu „Miss pes“ - vyhlášení výsledků divácké ankety

Veterinární přejímka psů od 8.30 do 10.00 hod.

Kvalitní občerstvení pro všechny zajištěno v místě konání výstavy.