25.07.13 Aktuality

Společnost Royal Canin se striktně distancuje od zvířecích zápasů na Ukrajině

Absolutní zděšení při pohledu na video zachycující medvědí zápasy se psy na Ukrajině vyjádřila společnost Royal Canin, výrobce krmiv pro psy a kočky, která je s touto událostí neoprávněně spojována.

Royal Canin je společnost, která respekt vůči zvířatům dlouhodobě staví na první místo. Tento odporný čin i jakékoliv jiné formy krutosti ke zvířatům bezvýhradně odsuzuje.Royal Canin byl zděšen při pohledu na tyto záběry spjaté s naší značkou. Jako společnost, stavící na první místo poznání a respekt vůči zvířatům, bezvýhradně odsuzujeme tento odporný čin a jakékoliv jiné formy krutosti ke zvířatům. Ukrajinská pobočka společnosti Royal Canin byla sponzorem výstavy psů. Nikdy si ale nebyla vědoma, že během této výstavy proběhnou popsané kruté aktivity. Nikdy bychom vědomě netolerovali ani nepodporovali takovéto chování vůči zvířatům.

Znovu bychom chtěli zdůraznit naši firemní etiku, které dbá na blaho zvířat. Naše pravidla, která uplatňujeme ve vztahu ke zvířatům (Animal Welfare Policy) uvádí, že Royal Canin nikdy neuskuteční, nepodpoří nebo nebude sponzorovat výzkum, který poškozuje zvířata. Tato politika se vztahuje i na sponzorování v rámci marketingových aktivit. Činnosti, které by mohly ohrozit zdraví zvířete, délku jeho života, jeho pohodu či způsob života jsou podle těchto pravidel přísně zakázány.

Royal Canin Czech & Slovak Republics s.r.o.

pozn. Článek o kauze vyšel například na www.teraz.sk