Antiparazitní spray BIO KILL

100ml NA OBJEDNÁNÍ do 72 hodin Hlídat 169 Kč
+
Historie ceny
Zavřít

Hlídat dostupnost produktu

Varianta:  

Katalog: 5100347

Biokill kožní sprej emulze, přípravek proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotického ptactva, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a pro dezinsekce z kotce a hnízd.

Nepoužívat u koček - produkt je toxický pro kočky. 

Vyhněte se jakémukoliv kontaktu koček se psy, které byly ošetřeny s produktem BIO KILL 2,5 mg / ml sprej.

Indikace:

Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotického ptactva, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a pro dezinsekce z kotce a hnízd.

Cílové druhy zvířat:

Psi, morčata, křečci, exotické ptactvo.

Pes

 • Blecha (ctenocephalide) napadení, způsobené blechami v Ctenocephalides rodu, zejména C. canis a C.
 • felis
 • Vši napadení, pediculosis, způsobené agenta Linognatus setosus ,
 • Napadení klíšťaty a tvrdá klíšťata Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus,
 • Dermatocentor marginatus
 • Cheyletiellosis způsobené agenta Cheyletiella yasguri
 • Veš (Trichodectes) napadení, způsobené veš Trichodectes canis

Exotické ptactvo

 • Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor
 • marginatus
 • Napadení se těžko klíšťata Argas vulgaris, Argas reflexus
 • Flea-zamoření způsobené blechy Ceratophyllus gallinae
 • Šupinatý zobák způsobeny i látkami, Knemidocoptes mutans, K. pilae
 • Red roztoč infekce způsobené agenta Dermanyssus gallinae
 • Napadení s tvrdými klíšťaty vyvolaných původci Argas vulgaris, Argas reflexus

Křeček

 • Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor
 • marginatus
 • Flea-zamoření způsobené agenta Spilopsyllus cuniculi
 • Demodikózy způsobené agenta Demodex criceti
 • Prevence kočičí svrab způsobené Notoedres Cati

Morče

 • Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor
 • marginatus
 • Flea-zamoření způsobené agenta Spilopsyllus cuniculi
 • Demodikózy způsobené agenta Demodex criceti
 • Kočičí svrab způsobené Notoedres Cati
 • Prevence choroby přenášejících a údery bodavého hmyzu a škůdců
  • Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans
  • Černé mouchy: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata
  • Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris
  • Horseflies: Tabanus spp.
  • Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans
  • Kousání mušky: Culicoides spp.

Kontraindikace:

Nepoužívat u koček - produkt je toxický pro kočky. Vyhněte se jakémukoliv kontaktu koček se psy, které byly ošetřeny s produktem BIO KILL 2,5 mg / ml sprej.

Nežádoucí účinky:

Není známo.

Složení:

1 ml bílé mléčné emulze obsahuje:

Aktivní složka: Permethrinum 2,5 mg

Pomocné látky: 10,0 mg Benzylalkohol

Způsob použití:

Prostředek se aplikuje proti směru růstu srsti ( peří ) zvířete, až do navlhčení srsti ( peří ) a kůže.

Dlouhosrstá zvířata současně kartáčujte.

Dávkování:

10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tj.
20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení,
4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.

Sanace prostředí

Prostředí vystříkat do mokra, cca. 25 ml / m 2 , tj.:

125 stisků aplikační pumpy u 100 ml balení,
25 stisků aplikační pumpy u 500 ml balení
Pokud je to nutné, opakujte postřik za 1 až 2 týdny.

Před použitím důkladně protřepejte!
Zvláštní opatření pro uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 ° C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

Zvláštní upozornění:

Produkt může dráždit kůži, sliznice a vnímavost. Vyhněte se jakémukoliv kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Pokud je postižena kůže nebo sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. Při zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím pitné vody. Pokud se vyskytnou jakékoliv příznaky podráždění (vyrážka), alergie nebo systémové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Produkt má dráždivé účinky na dýchací ústrojí. Použijte jej v dobře větraných místnostech. V případě náhlého nadýchání přesuňte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud se objeví dýchací problémy systémových příznaků (závratě, bolesti hlavy, únava, bušení srdce apod.), vyhledejte lékařskou pomoc.

Doporučuje se omezit manipulaci se zvířaty na 12 až 24 hodiny po aplikaci, zejména na spaní s ošetřeným zvířetem se nedoporučuje. I přesto, že časové období zaniká, umyjte si ruce po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo upraveným povrchem důkladně.

Vyhněte se jakémukoliv kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při manipulaci s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci v prostředí použijte osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, ochranné brýle a gumové rukavice). Pokud je výrobek požit omylem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Osoby se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětské hračky. Nestříkejte do akvárií a rybníků - produkt je toxický pro ryby, plazy a včely.

Zvláštní pozornost by měla být věnována i manipulaci s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo u odpadu pocházejícího z přípravku.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého přípravku nebo odpadu, pokud je to nutné:
Přípravek je toxický pro včely, plazů a ryb. Zabraňte kontaminaci vodních toků a neumožňují léčených zvířat plavat po dobu 12 hodin ve vodních tocích, kde se vyskytují ryby.

Veškerý nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad pocházející z výrobku musí být zlikvidován v souladu s místními právními předpisy.

13. 10. 2023

stříkám na kočky, které pouštíme ven spokojenost

23. 08. 2018

funguje, co víc dodat :-)

23. 08. 2018

funguje, co víc dodat :-)

15. 01. 2018

u nás se osvědčil, ale opět se stane, že je uzávěr povolen

15. 01. 2018

u nás se osvědčil, ale opět se stane, že je uzávěr povolen