29.9. probíhá dovolená. Všechny objednávky z této doby budou odeslány postupně od pondělí 2.10.2023. Děkujeme za pochopení
12.09.16 Život se psem

Statistika: Češi a zvířata z útulků

Každý desátý chovatel má doma zvíře z útulku, šest z deseti respondentů zná ve svém okolí nějaký útulek pro zvířata a třetina dotázaných útulku také někdy pomohla, nejčastěji v podobě finančního nebo materiálního daru. Ukázal to průzkum společnosti STEM/MARK zaměřený na vztah české populace ke zvířatům v útulcích, který proběhl letos v červenci a kterého se zúčastnilo 1052 osob starších 15 let.

Dotazování bylo realizováno v rámci syndikovaného šetření Omnibus, formou osobních rozhovorů s reprezentativním vzorkem české populace podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti obce a regionu. Výsledky letošního průzkumu byly srovnány s výsledky stejného průzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2011.

Kdo má doma psa nebo kočku?

 • Psa nebo kočku má 46 % českých domácností (před 5 lety to bylo 52 %, majitelů zvířat je obecně více v malých obcích do 5 tisíc obyvatel).

 • Psa vlastní 24 % respondentů (v porovnání s výsledky průzkumu v roce 2011 se podíl chovatelů psů mírně snížil).

 • Kočku chová 10 % dotázaných (častěji ženy a obyvatelé Libereckého kraje).

 • Psa i kočku vlastní 12 % domácností (převážně obyvatelé malých obcí, nejčastěji v Jihočeském a Plzeňském kraji).

 • Žádné zvíře nemá 54 % Čechů (jsou to zejména muži, Pražané a obyvatelé větších měst nad 20 tisíc obyvatel).

Je toto zvíře z útulku?

 • Útulkové zvíře má doma 11 % chovatelů (v roce 2011 to bylo 8 %).

 • Rozhodnutí vzít si zvíře z útulku se zvyšuje s velikostí místa bydliště a vzděláním dotázaných, naopak klesá s věkem.

Proč není z útulku? Pět nejčastějších důvodů pro pořízení zvířete mimo útulek:

 • Většina chovatelů domácích zvířat, která nepocházejí z útulku, o pořízení zvířete nerozhodovala – 54 % respondentů dostalo zvíře (častěji kočku) od někoho z okruhu své rodiny nebo známých (v roce 2011 to bylo 44 %).

 • 13 % chovatelů (před 5 lety 19 %) požaduje konkrétní plemeno (zejména majitelé psů).

 • 11 % dotázaných má doma nalezence – zvíře, které k nim přišlo a které si nechali (častěji kočky, výrazně nejvíce v kraji Vysočina).

 • 7 % respondentů chová potomka vlastního zvířete (častěji kočky, nejvíce v kraji Vysočina a ve Zlínském kraji).

 • 6 % chovatelů odmítá zvíře z útulku, protože neví, čím si zvíře prošlo v minulosti.

Proč je z útulku? Pět nejčastějších důvodů pro pořízení zvířete z útulku:

 • 49 % majitelů zvířete z útulku (33 % v roce 2011) tak učinilo, protože jim bylo zvířete líto.

 • 27 % majitelů zvířete z útulku (23 % v roce 2011) považuje psy a kočky z útulku za vděčnější a přítulnější než koupená či darovaná zvířata (zejména muži, mladí lidé, senioři, vysokoškoláci a Pražané).

 • 22 % majitelů zvířete z útulku (15 % v roce 2011) bylo motivováno dobročinností a pomocí zvířatům tímto způsobem (nejvíce ve velkých městech nad 100 tisíc obyvatel).

 • 11 % majitelů zvířete z útulku (stejně jako v roce 2011) má obecně rádo zvířata z útulku, protože jsou přirozenější a nejsou přešlechtěná.

 • Výrazně se změnil důvod pro pořízení zvířete z útulku, kterým je cena – 5 % majitelů (15 % v roce 2011) preferuje zvíře z útulku, protože je levnější.

Co se zvířetem, o které se už majitel nemůže starat?

 • Pokud by se majitelé nemohli z finančních nebo svých zdravotních důvodů, případně kvůli problémům s bydlením nadále starat o své zvíře, 82 % z nich by ho věnovalo někomu z rodiny nebo známému (častěji chovatelé psů).

 • Do útulku by své zvíře dalo 9 % chovatelů (častěji majitelé koček, muži, senioři, lidé s nižším vzděláním, výrazně nejvíce v Karlovarském a potom v Královéhradeckém kraji).

 • Cizím zájemcům by své zvíře svěřily 4 % majitelů.

 • Napospas svému osudu by v takovém případě nechalo své zvíře 1 % chovatelů

 • 1 % chovatelů by své zvíře utratilo.

Kdo by se měl postarat o opuštěná a nalezená zvířata?

 • O opuštěná zvířata by se podle 50 % respondentů měl postarat především stát, a to buď sám, nebo prostřednictvím obcí a krajů (samosprávné instituce častěji preferují lidé z větších měst a s vysokoškolským vzděláním, nejvíce z Ústeckého a Libereckého kraje).

 • Druhá největší část dotázaných, 43 %, by zvíře svěřila do péče soukromých dobročinných organizací (zejména ženy, nejvíce z kraje Vysočina a Praha).

Kolik lidí zná nějaký útulek pro zvířata ve svém okolí?

 • 57 % dotázaných zná ve svém okolí útulek pro zvířata (obecné povědomí o útulcích mají zejména obyvatelé Karlovarského a Ústeckého kraje).

 • 23 % respondentů již útulek i někdy navštívilo (častěji majitelé zvířat a lidé z větších měst, výrazně nejvíce v Královéhradeckém kraji).

 • 43 % dotázaných žádný útulek ve svém okolí nezná (zejména lidé, kteří nevlastní zvíře, respondenti s nižším vzděláním, senioři).

Jak pomáhají Češi útulkům?

 • Zvířatům v útulcích již někdy pomohlo 32 % respondentů (spíše to jsou majitelé zvířat, ženy a Pražané).

 • Naopak nikdy útulkům žádným způsobem nepomohlo celých 68 % dotázaných (častěji lidé, kteří nevlastní zvíře, muži, obyvatelé Moravskoslezského a Olomouckého kraje).

 • Nejčastější formou pomoci jsou finanční dary a virtuální adopce, materiální dary a nákup krmiva Pedigree nebo Whiskas v rámci kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“.

 • Podoba pomoci se stejně jako podíl respondentů, kteří útulkům pomáhají, po 5 letech příliš nezměnila.

Pomáhat zvířatům v útulcích může každý. Nemusí to být nutně časově náročná ani finančně nákladná pomoc. Například v rámci kampaně »Pomozte naplnit misky v útulcích« stačí zakoupit do 5. 11. 2016 jakékoli krmivo značek Pedigree nebo Whiskas. Více informací o kampani najdete na www.naplntemisky.cz.

Ivana Valentová, výzkumná agentura STEM/MARK, a.s.