20.09.14 Aktuality

Stop množírnám!

Ne tak často se podaří postihnout tzv. množírnu psů. Nyní se to povedlo v Praze.

Jak je obtížné prokázat týrání v tzv. množírně psů, kde jsou zvířata chována v neodpovídajících podmínkách, přičemž se tito „podnikatelé“ tváří jako „zájmový chov“, o tom by mohli pohovořit mnozí pracovníci státního veterinárního dozoru. Ostatně se tomuto tématu letos věnoval zvláštní seminář v Senátu.

V uplynulém týdnu (v pátek 12. 9.) provedli inspektoři Městské veterinární správy v Praze kontrolu chovatelských podmínek psů na základě obdrženého podnětu, a to na adrese chovatelky z Prahy Běchovic, kde se chovají psy plemena bišonek a boloňský psík v prostorách rodinného domu. Chovaná zvířata byla „špinavá a zapáchající“. Dle stěžovatele šlo při nákupu štěněte o „nevšední zážitek“.

Majitelka a chovatelka nebyla předem o kontrole informována, aby mohly být podmínky chovu posouzeny objektivně. Vzhledem k tomu, že i přes poučení podle zák. č. 255/2014 odmítla inspektory vpustit na pozemek, byla kontaktována Policie ČR a úřad městské části Praha Běchovice, který rovněž před týdnem obdržel podnět. Policie se dostavila na místo asi za půl hodiny. Po jejím příjezdu chovatelka dovolila inspektorům vstup na pozemek, trvala však na přítomnosti policie.

Při vstupu do domu bylo zjištěno, že zde ve třech oddělených místnostech chová 30 psů. Kontakt jednotlivých skupin zvířat byl zamezen pletivovými zábranami. V jedné místnosti se nacházely dvě kojící feny, každá umístěna v samostatné kleci spolu s osmi asi třítýdenními štěňaty. V klecích nebyly k dispozici nádoby s vodou, nacházely se zde pouze misky s vlhčenými granulemi. Tuto skutečnost chovatelka zdůvodňovala tím, že nádobu s vodou by zvířata vylila. Ve druhé místnosti se nacházelo volně 13 psů a jedna klec se dvěma štěňaty do tří měsíců stáří. V kleci rovněž chyběly nádoby s vodou a nebylo k dispozici ani vlhčené krmení. Ve třetí místnosti se volně nacházelo 7 dospělých psů.

Chovatelka inspektorům vytkla, že kontrolu předem neoznámili, že přišli nevhod zrovna v době před venčením psů a úklidem chovných prostor. Na podlaze byly zjevné šmouhy po výkalech, lepkavost podlahy a specifický zápach jasně ukazovaly na přítomnost zaschlé moči. Chovatelka připouštěla možnou přítomnost moče, vzhledem k počtu zvířat, čemuž se údajně nedá předejít. Inspektoři konstatovali, že intenzita přítomného zápachu není otázkou, či výsledkem počínání zvířat z daného dne. Prostory byly výrazně prosyceny rozkládajícími se složkami moče a výkalů, obuv se k podlaze lepila a sliznice návštěvníků byly podrážděny až ke kašli a slzení. Srst zvířat byla značně zanedbaná (nemytá, nečesaná, zacuchaná, nestříhaná, zapáchající).

Na výzvu inspektorů, aby chovatelka předložila očkovací průkazy 20 dospělých psů, uvedla, že jsou uloženy u soukromého veterinárního lékaře, který pečuje o její psy. Ten to však popřel. Později při čtení protokolu chovatelka uvedla, že očkovací průkazy nemůže najít. Po ženě byl dále vyžádán živnostenský list. Uvedla, že žádný nevlastní. Nepředložila ani evidenci o prodeji zvířat.

Tím, že chovatelka neprokázala platnou vakcinaci proti vzteklině u 20 psů, jak ukládá veterinární zákon, dopustila se přestupku podle § 71 odst. 1 písm. a) tohoto zákona, a vzhledem k dalším zjištěným pochybením zahájila Městská veterinární správa v Praze s chovatelkou správní řízení za účelem uložení pokuty.

Za neposkytnutí vody za účelem stálého přístupu kojícím matkám a dvěma starším štěňatům (porušení § 4 odst. písm. 1 c) bod 1 zák. č. 246/1992 Sb., (zákon na ochranu zvířat proti týrání), za nevyhovující zoohygienické podmínky (přítomnost rozkládající se moči, zbytky výkalů – nedostatečný a nepravidelný úklid) a zanedbání péče o zvířata (nevyčesávaná, nestříhaná a nemytá srst), čímž došlo k porušení ustanovení § 13 odst. 1 a zák. č. 246/1992 Sb., Městská veterinární správa v Praze podá podnět k úřadu městské části Praha-Běchovice k projednání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. m) zák. č.246/1992 Sb. společně s návrhem na opatření ke snížení počtu chovaných zvířat dle ustanovení § 28a odst. 1 písm. b) zák. č. 246/1992 Sb.

Doufejme, že zmíněný případ nebude na dlouho jediným prokázaným, doloženým a postiženým případem.

Text: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS, www.svscr.cz