11.05.20 Život se psem

Strach z neznámých osob a psů je častější u nesocializovaných zvířat

Nedostatečná socializace, malá aktivita a městské prostředí jsou spojeny se sociální bojácností, zjistila nová studie vědců z Helsinské univerzity. Mezi plemena, která projevovala největší strach, patřila šeltie a španělský vodní pes. Naopak soft coated wheaten teriéři byli jedním z nejméně bojácných plemen.

Nadměrná bojácnost je u psů jednou z nejčastějších poruch chování. Strach je jako emoce normální. Je to životně důležitá reakce, která pomáhá přežít v nebezpečných situacích. Když ale přeroste ve velkou bázlivost, narušuje život psa a spadá do problémové chování. Nadměrný strach může významně ovlivnit celkovou pohodu psa a oslabuje i jeho vztah s majitelem.

Kategorie strachu
Na základě podnětů, které bojácnost vyvolávají, lze u psů rozdělit strach do dvou samostatných kategorií: sociální a nesociální strach. První zahrnuje strach z neznámých lidí a psů, druhá je spojena se strachem z různých podnětů, jako jsou hlasité zvuky, nové situace nebo výšky a povrchy.  Na univerzitě v Helsinkách byly zkoumány různé rizikové faktory a predispozice k sociálnímu strachu pomocí souboru dat týkajících se téměř 6 000 psů. Vzorek byl vybrán z většího souboru dat (behaviorální průzkumy, které zahrnovaly téměř 14 000 psů).

Socializace a vliv prostředí
Na základě průzkumu měla nedostatečná socializace štěňat (setkávání se s různými situacemi a podněty) největší vliv na sociální fobii. Také se zdá, že bojácnost ovlivňuje i prostředí, kde pes žije. U psů žijících ve městech byl pozorován větší strach než u psů žijících na venkově. Tato skutečnost nebyla dosud hlouběji zkoumána. Víme, že u lidí se duševní problémy častěji vyskytují u obyvatel měst než u lidí žijících na venkově. U psů je však potřeba provést další studie. Na základě důkazů z předchozího výzkumu bylo také prokázáno, že sociální strach je častější u kastrovaných fen a malých psů. 

Aktivita
Kromě velikosti a pohlaví je aktivita dalším faktorem spojeným se strachem. Bojácní psi byli méně aktivní než ti odvážnější. A jejich majitelé je také méně často zapojovali do výcviku a dalších aktivit. Vědci z Helsinské univerzity spekulují, zda je to příčina nebo následek. Obecně se předpokládá, že aktivita a nové podněty by měly mít pozitivní vliv na psí chování. Menší aktivita bojácných psů může být dána i rozhodnutím jejich majitelů, kteří se chtějí vyhnout situacím, které jejich mazlíčky stresují. Lidé zkrátka nejsou tak aktivní s bojácnými psy. 

Plemena 
Ve studii byly dále zjištěny významné rozdíly mezi plemeny. Španělští vodní psi a šeltie projevovali sociální strach nejvíce, naopak pšeniční teriéři patřili k nejodvážnějším plemenům. Kernteriér a velškorgi pembroke projevovali vůči ostatním psům jen malý strach. Rozdíly mezi plemeny podporují tvrzení, že geny mají vliv na bojácnost a mnoho dalších psychických problémů. Je však nutné provést další výzkumy zaměřené na dědičnost. 

Tato studie potvrdila to, co zkušení chovatelé a kynologové už dávno vědí. Dostatečná a různorodá socializace štěňat společně s aktivním životním stylem mohou výrazně snížit sociální strach. 

Foto: Pexels