Svalstvo

Svaly jsou různě velké a mají různě důležité funkce, tudíž je podle těchto kritérií můžeme rozdělit. Žvýkací svaly - m.

Svaly jsou různě velké a mají různě důležité funkce, tudíž je podle těchto kritérií můžeme rozdělit.

Žvýkací svaly - m.maseter a sval spánkový. Tyto svaly umožňují psovi vyvinout silné sevření čelistí a pomocí nich také žvýkat.

Ohybače šíje - m. brachiocephalius a m. sternocephalius. Tyto svaly se nachází na krku. Jsou velice mohutné a psovi umožňují (jak už z názvu vyplývá) ohýbat šíji.

Ohybače páteře - velké množství svalů, které se nacházejí v oblasti beder (bederní svaly) , krčních partií (sval trapézový) a hřbetu (široký sval zádový).

Ohybače beder- břišní svaly (sval přímý břišní, zevní a vnitřní šikmý, příčný a břišní sval). Tyto svaly jsou velmi široké, silné, ve tvaru pruhů. Tyto pruhy svalů jsou jakoby nasunuty na sebe.

Natahovače přední končetiny- nadhřebený a m. brachiocephalicus. Sval nadhřebený se nachází na krku psa a sval m. brachiocephalus se nachází za psíma ušima, směrem na bok.

Ohybače přední končetiny -široký sval zádový a trojhlavý sval pažní. Jak už názvy svalů napovídají, sval zádový se nachází na zádech pod svalem trapézovým a trojhlavý sval pažní se nachází na přední tlapce mezi svalem deltovým a svalem m. extensor carpi ulnaris.

Natahovače předloktí - dvojhlavý sval pažní.

Ohybače předloktí - trojhlavý a hluboký sval pažní.

Natahovače záprstní -svaly přední a laterální strany bérce. Přední svaly bérce jsou tři a nacházejí se na zadních nohách. Tyto svaly jsou mohutné a jejich konce se malinko překrývají.

Ohybače záprstí - ohybače záprstí obsahují přední a zadní svaly bérce, malé svaly, které vedou pod přední svaly bérce.

Ohybače stehna - jsou dva hýžďové svaly, poměrně malé. Jeden je ve tvaru laloku nad napínačem fascia lata, těsně sousedící se svalem bederním. Druhý hýžďový sval se nachází též mezi napínačem fascia lata a prvním hýžďovým svalem.

Ohybače běhu - Jsou to svaly, které jsou nejvíce napínány a využívány při běhu pejska. Sval se napíná i při chůzi, ne však tolik jako při větší námaze. Tímto svalem je čtyřhlavý sval stehenní nad kterým se nachází fascia lata.

Natahovač běhu - těmito svaly jsou svaly tak zvané ischiotibiální. Je jich poměrně velké množství, avšak nejdůležitější z nich je sval dvojhlavý sval stehenní a trojhlavý sval lýtkový. Tyto dva svaly spolu úzce sousedí a dohromady jsou jedním mohutným svalem, který se nachází nad předními svaly bérce.

Natahovače nártu a ohybače prstů - svaly přední strany bérce.

Ohybače nártu a natahovače prstů - svaly zadní strany bérce.

Text Veronika Hůlová