24.09.09 Aktuality

Světový den zvířat


Světový den zvířat, 4. říjen, je dnem svátku Svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tento světec žijící v letech 1181– 1226 proslul svým laskavým vztahem ke všem zvířatům.

Na počest Františka z Assisi


František, zakladatel žebravého řádu františkánů, hlásal skromný život v chudobě a pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Podle historických pramenů se zvířaty mluvil. Nepovažoval je za bytosti nižší než člověk, ale za své sestry a bratry, děti jednoho otce. Takový přístup k živočichům nebyl v křesťanství typický. František z Assisi navíc předjímal požadavky ekologického charakteru včetně rozšíření lidské etiky na vše živé, proto se stal patronem ekologie. František zemřel 4. října v roce 1226 a hned dva roky poté byl svatořečen. Nejstarší legendy o svatém Františku z Assisi a jeho vztahu ke zvířatům vznikly už ve středověku a po staletí lákaly další tvůrce k nejrozmanitějším parafrázím a variacím. Ovšem teprve v roce 1931 byl 4. říjen, den úmrtí sv. Františka, vyhlášen jako Světový den zvířat. V České republice se Světový den zvířat slaví od roku 1994.

Den zvířat na Toulcově dvoře


V Praze se bude Den zvířat slavit v sobotu, 3. října 2009 na Toulcově dvoře.  Sdružení SRAZ připravilo k této příležitosti celodenní program zejména pro rodiny s dětmi. V programu nechybí prohlídka zvířat z farmy, ukázky stříhání ovcí, povídání o ochraně netopýrů a ježků nebo vědomostní soutěž pro děti. Velký ohlas má vystoupení dětí a koní – letos s tématem „Koně v hudbě“ a ukázky práce asistenčních psů. Součástí Dne zvířat na Toulcově dvoře je také vernisáž výstavy dětských prací „Pomáháme zvířatům“, taneční vystoupení skupiny InDance i koncert skvělé skupiny „Pětník“. Všichni návštěvníci se budou moci podílet na vzniku krávy Maliny v životní velikosti a budou si moci zkusit házení podkovou. Velkou událostí bude křest jalovičky (Doubravky) plemene české červinky. Zaměstnanci Toulcova dvora jsou právem hrdí na to, že se jim podařilo odchovat již čtvrté tele tohoto ohroženého plemene.

Více informací na: www.toulcuvdvur.cz
 


Den zvířat v České republice


Světový den zvířat se bude slavit v různých částech světa, ale v České republice nejsou oslavy tohoto svátku zatím příliš rozšířené. Většinu akcí pořádají zoologické zahrady, např.:
Jablonec nad Nisou, útulek pro opuštěná zvířata "Dášenka" (4.10.- výstava nejkrásnějších kříženců „Jablonecký voříšek 2009" v Tyršových sadech)
Zoologická zahrada Ostrava (4.10. - křtiny mláďat, soutěže pro děti)
Zoologická zahrada Praha (4.10. – bezplatný vstup pro děti v masce zvířete)
Zoologická zahrada Hodonín (3.10. - vědomostní soutěže s odměnou, výstava výtvarných prací, hudební produkce, malování a kreslení zvířat, křest podzimního mláděte)
ZOO Děčín (3. 10. – „Šelmy kolem nás“ - křtiny zvířat, soutěže, kapela, V.I.P. host, ukázky canisterapie, divadlo, jízda na koních a oslu)
Podkrušnohorský zoopark Chomutov (3.10.- jízdy na velbloudovi, pony rodeo, krmení tuleňů s výkladem, ukázky sokolnictví, sázení stromů, křtiny mláďat, divadlo
s pohádkou pro děti, koncert, jurta s čajovnou, opékání buřtů a kaštanů, speciální jízdní řád Lokálky Amálky a Safari expresu)
ZOO Ústí nad Labem (3.10. - program pro adoptivní rodiče našich zvířat a sponzory)
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě (1.10. - odborné přednášky
a videoprojekce o volně žijících zvířatech, výukové programy zaměřené na život zvířat, seznámení s prací a posláním útulků a záchranných stanic pro handicapované živočichy, tvůrčí a vědomostní dílny)


Text: Ing. Lenka Skoupá
koordinátorka akce ze Sdružení SRAZ (Společně za radostí a zdravím), lektorka farmy a adopce zvířat, Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Praha