22.07.12 Štěně

Tipy pro volbu chovatele

Rozhodli jste se pořídit si štěně? Určitě si pořádně promyslete volbu chovatele. V jeho rukou totiž leží velká zodpovědnost. Štěňata jsou v prvních osmi týdnech života velmi zvídavá, hravá a tvárná. Jsou otevřená poznání všeho nového, což dává chovateli možnost „nastartovat“ u nich mnoho pozitivního, jako je nadšení pro věc a správná orientace na člověka.

 

Dobrý chovatel

-          Nevychovává více vrhů najednou.

-          Nedrží štěňata pouze v kotcích, nýbrž je integruje do života rodiny.

-          Podá informace ke svým zvířatům a jejich zdravotnímu stavu.

-          Je otevřený vůči vašim dotazům.

-      Je ale také kritický při výběru nového majitele a má na vás také dotazy, které byste mu měli zodpovědět.

 

Nejdůležitější dotazy na chovatele

 

Zeptejte se

-          Podle jakých kritérií byli vybráni pes a fena ke krytí.

-          Jak je stará fena. Neměla by být mladší než dva roky a starší než sedm, maximálně osm let.

-          Jak často již měla štěňata. Neměla by mít více než jeden vrh za rok a maximálně pět vrhů v životě.

-          Jestli a jakým způsobem pracuje chovatel se svými psy (zkoušky).

-          Jestli budou štěňata předána veterinárně ošetřena, očkována, dočervena a označena čipem.

-    Jestli je chov, místo pobývání štěňat, nachází v bezprostřední blízkosti obytného prostoru chovatele.

-      Zda jsou štěňata seznamována se zvuky a ostatními projevy okolního světa (jako třeba jízda automobilů), aby byly procvičovány jejich smysly.

-          Jestli byla štěňatům dána počáteční výchova a v jakém rozsahu.

 

U chovatele

Prohlédněte si

-         Prostředí, ve kterém štěňata vyrůstají, pelíšky nebo kotce, výběh. Dávejte pozor na hygienický standard.

-          Důkladně štěňata prohlédněte. Měla by vypadat zdravě a čile.

-          Podívejte se i na ostatní chovatelovy psy, matku, otce štěňat (je-li to možné). Neměli by být ani ustrašení, ani agresivní, nýbrž přirození, důvěřiví a přátelští.

 

Zdroj: Fichtlmeier Anton, Numssen Julia, Výchova štěněte loveckého psa, Grada, 2012, www.grada.cz