08.04.16 Život se psem

Treibball

Jedná se o mladý kynologický sport, který je možné cvičit za každého počasí a téměř kdekoliv. Je vhodný pro mladé lidi i aktivní důchodce, pro fyzicky hendikepované i psovody na vozíčku. Rovněž psi mohou být jakéhokoliv věku. Hodí se i pro psí seniory či pejsky, kteří se z důvodu zdravotního postižení nemohou zúčastnit jiných, namáhavějších disciplín.

 

Treibball se může stát doplňujícím sportem k dalším aktivitám, jako je např. agility, frisbee, dogdancing, stopování, obedience. Stejně tak ho můžete se svým psem praktikovat jako jedinou kynologickou disciplínu. Cvičit ho mohou psi jakéhokoliv plemene, křížence nevyjímaje.

 

O co se jedná?

Treibball vznikl v Holandsku jako doplňkové zaměstnání pro pastevecké psy, které jim mělo zajistit činnost a zabavit je v době, kdy nepracují se stádem. Z tohoto důvodu je často nesprávně charakterizován jako „pasení míčů“, s pasením však nemá nic společného. Na rovné ploše (v hale, na hřišti, louce, či na zahradě) jsou umístěny gymnastické míče, které jsou podle závodních či herních kategorií sestaveny do různých útvarů. Pes vyslaný psovodem je musí kontaktem nosu či těla (hrudníku) dokoulet do branky, ve které stojí psovod. V nejvyšší třídě obtížnosti TRB3 pracuje pes s osmi gymbally, sestavenými do pyramidy, na vzdálenost 20 metrů. Od toho se pak odvíjejí různé varianty soutěží a her. V létě je zajímavá i příjemná alternativa v podobě vodního treibballu.

 

Důležitá je správná motivace

Jak je vidět, jedná se o sport dynamický, závislý na dobré komunikaci psovoda a psa. Je-li je pes správně motivován, nesmírně ho to baví. Základem je dobré ovládání psa na dálku, ať již posunky či hlasovými pokyny. Trénink může začít již ve štěněčím věku, jeho počátky jsou klidné, fyzicky nenáročné, jen je třeba dostatek trpělivosti.

 

Rozšíření a treibball v ČR

Treibbball je kromě Holandska rozšířený např. v Německu, v Polsku, v Rusku, ale i v USA. U nás byl založen treibballový klub skupinou nadšenců v roce 2014, dne 13. 12. 2014 byl zapsán pod Kynologickou jednotu Brno. V povědomí kynologické veřejnosti se tento nový sport rychle šíří a počet zájemců narůstá. Do dnešního dne se konala řada oficiálních i neoficiálních závodů, soustředění, seminářů, předváděcích akcí i společných výcvikových dnů, a to jak v Čechách, tak i na Moravě. Uvítali jsme i zahraniční účastníky z Polska a ze Slovenska.

 

Šampionát

V letošním roce v květnu a v září proběhne několikadenní Šampionát treibballu – seriál 2016. V krásném prostředí České Kanady v Radíkově u Českého Rudolce (okr. Jindřichův Hradec) se sejdou účastníci z celé ČR, aby po společném několikadenním výcviku svůj pobyt zakončili závody a hrami. V závěru druhé části seriálu (na podzim) bude na základě dílčích výsledků vyhlášen Šampion TRB 2016. Vítězové obou částí závodů a her budou kromě pohárů a medailí odměněni i dárky od štědrých sponzorů, kterým patří velký dík. Jedním ze sponzorů je i krmeni.cz.

 

Bližší informace o Šampionátu treibballu 2016 jsou uvedeny na webových stránkách: http://www.zlesnizahrady.cz/treibball/radikov2016/vstup.html

Kde můžete cvičit?

Treibball je atraktivní svojí dynamičností, barevností i veselostí, neobvyklým spojením psa s míčem, a má spoustu herních možností. V ČR již fungují výcviková centra v jednotlivých krajích - v Praze, v Brně, ve Strmilově u Jindřichova Hradce, v Ostravě, ve Valticích i v Hradci Králové.

Přijďte mezi nás, přivítáme všechny, které tento veselý sport s pejsky zajímá!

Bližší informace můžete získat na webových stránkách klubu: http://treibball-klub.cz/ a dále na několika facebookových treibballových skupinách.

 

Text: Marcela Zavoralová

Foto: Lucie Zavoralová