03.04.11 Život se psem

Tři povahové typy psů

Stejně jako jsou rozdílní lidé, rozdílné povahy mají taky psi. K tomu, jak se utváří charakter psa v průběhu jeho života, přispívá hodně faktorů. Formování jeho vývoje počíná již v nejranějším štěněcím období, kdy přichází do kontaktu se svými sourozenci ze stejného vrhu a svou mámou nebo rodinou chovatele.

 

Tady hraje významnou roli:

Jakou hierarchii zaujímal váš pes ve vrhu – byl stále v popředí, nebo byl ostatními sourozenci odstrkován, nebo dokonce šikanován?

Měla štěňata volný výběh, nebo byla držena v ohradě či v domě?

Docházelo k intenzivnímu kontaktu s cizími lidmi, nebo jen s rodinou majitele?

 

Svoje stopy však zanechává také společný život s případným předchozím majitelem i pronikavé zážitky, jako je přestěhování, náhlá změna majitele, pobyt v útulku nebo útoky cizích psů.

 

V neposlední řadě mají velký význam nynější životní podmínky.

Jak intenzivní je váš vzájemný vztah?

Jaký má váš pes výběh, nakolik je psychicky vytížen?

Má váš pes sociální kontakt s jinými lidmi a psy?

Kolik času spolu strávíte?

Jak často je ponecháván o samotě?

Kdo u vás rozhoduje – vy, nebo pes?

 

Váš pes registruje vše kolem sebe, činí si svoje závěry a odpovídajícím způsobem reaguje. Ví přesně, jestli jste unaveni nebo špatně naladěni, a také – jak si vás omotat kolem prstu. Eviduje všechny vaše silné a slabé stránky a využívá je ve svůj prospěch. To je normální. Jeho život je řízen pudy a instinkty, nikoli logikou a morálkou. Rovněž vy svým chováním ovlivňujete jeho chování. Jestliže máte strach z bouřky, bude pes reagovat také panicky… Pokud budete neustále trpělivě zvedat míček ze země, bude ho neustále pouštět z tlamy u vašich nohou.

Nezávisle na tom, jaké zkušenosti váš pes měl nebo má, zaručeně projevuje jeden ze tří hlavních charakterových rysů, k nimž lze každého psa, jedno jaké rasy, zařadit:

Váš pes reaguje na vaše pokyny buď pasivně, nebo aktivně. Jen velice málo psů reaguje na začátku tréninku neutrálně, tedy perfektně a bezchybně.

 

Pasivní pes

K pasivním zástupcům patří všichni psi, kteří prostě odmítají spolupracovat. Často se separují a chtějí být ponecháni v klidu. Mají vlastní hlavu. Vůči návštěvám však mohou být najednou super-aktivní. Na „rušitele klidu“ pak mocně vrčí nebo ho dokonce kousnou.

 

Váš pes náleží do této skupiny, pokud u něho zjistíte následující formy chování:

Ignoruje vaše požadavky, přičemž se staví jako hluchý a slepý.

Obrátí se k vám s ledovým klidem zády.

Lehne si a zavře oči, ačkoliv ho voláte.

Odběhne prostě pryč a zabývá se zajímavějšími věcmi, jako je lov ptáků, přerývání zahrady atd.

Má strach z nových situací, předmětů, lidí nebo z cizího prostředí.

Chňapne po vás, pokud chcete prosadit své požadavky.

Rád by všechny vaše návštěvy a přátele ihned zahnal.

 

Pokud se z výše uvedených vlastností nějaká hodí na vašeho psa, pravděpodobně se objevují také jiné problémy, jako vytrvalý štěkot, vášeň stále něco ničit nebo lovit.

 

Aktivní pes

Tohle jsou pěkná čertova kvítka, přímo všeumělci. Psi, kteří vypadají, že se nikdy neunaví. Jsou to uzlíčky plné energie, které od nás neustále něco vyžadují. Většinou se přitom jedná o skutečně inteligentní zvířata. Velice rychle se učí a potřebují provokovat. Od svého majitele vyžadují akci. Chodit stále jen přímo je pro ně příliš nudné. Bohužel neustálá touha po pohybu brání těmto psům, aby se pořádně soustředili. Jestliže se váš pejsek projevuje hyperaktivně, je důležité, abyste vy zůstali zcela v klidu. Nepřistupujte na žádné ztřeštěnosti.

 

Důvody pro nadměrnou aktivitu

Také zde existuje několik faktorů, které mohou vyvolávat nadměrně činorodé chování. Není to jen hlad po nových věcech, který psa aktivuje. Zvýšenou aktivitou se pokouší leckdy také odstranit stres, do něhož ho uvedl strach, bolest, nevytíženost, pohlavní pud, zmatek atd.

Strach – hluk ulice, agresivní sousedův pes, velcí lidé s hrubým hlasem atd.

Bolest – tělesná bolest je stresový faktor, který se nesnadno rozpoznává. Psi se nahlas ozvou teprve tehdy, když je bolest téměř nesnesitelná.

Nevytíženost – psi jsou od přírody zvyklí na smečku a potřebují společnost. Očekávají, že se jejich majitelé chopí aktivity. Pes se nedokáže sám smysluplně zaměstnat. Psi jsou na svých majitelích závislí a čekají na to, že zahájíte nějakou akci (hra, procházka…). Pokud je pes přinucen 22 hodin nic nedělat, vybije si celý přebytek energie během dvouhodinové procházky nebo výcviku a není téměř k zvládnutí. Psi potřebují alespoň třicet minut divokého řádění, a až poté jsou schopni se soustředit na delší výcvik. Zkuste svému psovi proto nabídnout pár změn, novinek. Hodinu denně se s ním procházet je strašně málo. Vezměte ho s sebou pokaždé, kdy je to možné. (Dokonce, když jedete třeba jen natankovat benzin.)

Pohlavní pud – nekastrovaný pes bude takřka nepříčetný, když zvětří hárající fenu, v takovém případě často neregistruje vaše příkazy. Fenky se zase během říje v plodných dnech neostýchají před žádným psem, který jim zkříží cestu.

 

Neutrální pes

Psů, kteří cvik provedou okamžitě, jak si to představujeme, je jen velice málo. Avšak skoro každý pes si během výcvik oblíbí aspoň jeden kousek, při kterém se chová neutrálně a spolupracuje jako hodinky. A to je přece dobrý začátek. V průběhu dalšího tréninku bude splněných úkolů velmi rychle přibývat. Velmi účinný je výcvik s klikrem. Psi, kteří jsou zvyklí na výcvik s klikrem, se dají snadno motivovat, učí se raz dva, spolupracují s radostí a jednoduše se vedou. Vědí, že se od nich očekává nějaká činnost, a zapojí do toho veškeré své dovednosti a kreativitu. Psi zvyklí na klikr se dokážou hodně soustředit a při novém cvičení opakovaně omílají celý svůj repertoár. Jen aby zjistili, že jejich pán od nich dnes vyžaduje něco zcela nového. Pokaždé vás určitě udiví, kolik fantazie umí pes vyvinout, jen aby se konečně dostal k vytouženému pamlsku.

 

Váš pes může klidně vykazovat rysy všech tří typů. Zatímco se při nacvičování poslušnosti chová pasivně, může najednou při nácviku některých dovedných kousků nečekaně projevovat velkou snaživost. Vězte, že z každého extrémně pasivního nebo extrémně aktivního psa se může brzy stát neutrální, nesmírně koncentrovaný partner, se kterým je radost trénovat. Jenže co funguje u jednoho psa, nemusí zdaleka platit u dalšího. Tipy a triky, jak učit pasivní a aktivní psi jednotlivým povelům, najdete v knížce Výcvik psa podle jeho temperamentu. Autorka Antje Hebel je cvičitelkou a terapeutkou problémových psů, při výcviku zohledňuje individualitu každého jedince. Vydalo nakladatelství GRADA. www.grada.cz