29.9. probíhá dovolená. Všechny objednávky z této doby budou odeslány postupně od pondělí 2.10.2023. Děkujeme za pochopení
20.11.10 Aktuality

Vánoční nadílka pro 724 psů a 471 koček v útulcích

Díky letošnímu projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ dostanou psi a kočky ze 23 útulků v České republice celkem 40 tun krmiva. Vloni proběhl první ročník této akce, v rámci kterého bylo rozděleno vybraným útulkům 32 tun krmiva; ve srovnání s ním je letos darovaného krmiva o 8 tun více. Vánoční nadílka ve formě granulí Whiskas a Pedigree bude rozvezena do všech krajů České republiky, postupně od 23. listopadu do 7. ledna.

Základní podmínkou pro získání daru byla účast útulku v dotazníkovém šetření, které během letních prázdnin provedla Nadace na ochranu zvířat. Nadaci se podařilo získat od 56 zvířecích útulků informace o jejich fungování, kapacitě, vytíženosti, podmínkách příjmu a výdeje zvířat, péči o zvířata, evidenci a vybavení. Z výsledků průzkumu vyplynulo, které útulky mají maximálně vytíženou či přetíženou kapacitu nebo to, jak úspěšně nabízejí zvířata k adopci.

Informace sebrané od útulků a Státní veterinární správy posoudila nezávislá výběrová komise, která vybrala „vítězné“ útulky. V komisi zasedl MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. ze Státní veterinární správy ČR, MVDr. Milan Snášil, PhD., viceprezident Komory veterinárních lékařů ČR, a MVDr. Roman Kvapil z Veterinární kliniky Kolmá. „Společně s kolegy jsme rozhodovali na základě informací získaných vyhodnocením dotazníkového průzkumu a informací ze Státní veterinární správy ČR. Kladně hodnotím, že oproti minulému roku nezjistila veterinární správa při letošních kontrolách v útulcích žádné závady či nedostatky. Důležitými kritérii pro nás byly informace týkající se péče o zvířata umístěná v útulcích,“ vysvětlil veterinární lékař Roman Kvapil. Celková kapacita zvířat ve vítězných útulcích je 724 psů a 471 koček. Na největší množství krmiva se mohou těšit útulky s největším počtem zvířat. Nejvíc psí stravy (5,8 tuny Pedigree) získá plzeňský Útulek pro zvířata v tísni s kapacitou 130 psů. Na největší množství kočičí stravy (2,2 tuny Whiskas) se může těšit 135 koček z útulku v Praze-Bohnicích.

Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, je s výsledkem letošní akce „Pomozte naplnit misky v útulcích“ spokojena: „Opuštěným psům a kočkám pomohli všichni ti, kteří se nákupem krmiva značek Pedigree a Whiskas nebo zasláním dárcovské SMS zapojili do společného projektu spol. Mars Czech s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat. Projekt naplnil svůj hlavní cíl: vyzval širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a vybraným 23 útulkům přinesl cca 40 tun kvalitního suchého krmiva pro kočky a psy.“ Za úspěch projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ vděčí jeho organizátoři nejen všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do projektu zapojili, ale také zpěvačce Martě Kubišové, která jej veřejně podpořila.

Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA při ZOO Liberec spolupracuje s Nadací na ochranu zvířat již několik let. Jeho vedoucí, Mgr. Lenka Čápová, byla velmi mile překvapena množstvím darovaného krmiva (2,6 tun granulí Pedigree a 336 kilogramů granulí Whiskas): „Přestože má náš útulek hodně dárců, tak za poslední dva roky to je největší materiální dar, který jsme obdrželi. Samozřejmě jde o výraznou pomoc, protože když bychom museli krmivo koupit, stálo by nás to zhruba 120 tisíc korun. Přepočteno na misky – díky daru společnosti MARS Czech s.r.o. naplníme 5 604 misek krmivem Whiskas a 11 190 misek krmivem Pedigree.“

Co znamená naplnit misky v útulcích?

Pro kočky: 1 miska = 60 g krmiva Whiskas

= denní krmná dávka doporučená pro dospělou zdravou kočku o průměrné hmotnosti 4 kg.

Pro psy: 1 miska = 235 g krmiva Pedigree

= denní krmná dávka doporučená pro dospělého zdravého psa o průměrné hmotnosti 15 kg.

 

Pomozte naplnit misky v útulcích v číslech

Počet psích misek naplněných Pedigree

137 545

Počet kočičích misek naplněných Whiskas

127 126

Počet misek naplněných krmivem celkem

264 671

Počet obdarovaných útulků

23

Množství darovaného krmiva celkem (zaokrouhleno)

39 951 kg

Množství darovaného krmiva Pedigree

32 323 kg

Množství darovaného krmiva Whiskas

7 628 kg

 

Seznam 23 útulků, které dostanou krmivo, najdete na www.naplntemisky.cz

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat najdete na: www.ochranazvirat.cz

 

OBRAZEM - Předání granulí libereckému útulku Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO
Liberec