07.01.24 Aktuality

Vlk Iberský: Ohrožený poklad ZOO Jihlava 

Vlk iberský (Canis lupus signatus) obýval kdysi celý Pyrenejský poloostrov, tedy území Španělska a Portugalska. Nyní přežívá podle odhadů na celém poloostrově něco kolem posledních dvou tisíc jedinců. Je tak jednou z nejvíce ohrožených psovitých šelem na světě. V současné době je tento vzácný a vyhubením ohrožený podruh vlka chován pouze v Evropě a jen v několika zoologických zahradách. U nás je chován v ZOO Jihlava. Na specifika chovu jsme se zeptali ošetřovatele, pana Hájka


Vlk iberský je jeden z nejvíce ohrožených evropských poddruhů vlka obecného. Od jakého roku se chová v jihlavské zoo? Kolik jich v současnosti chováte, a jaké máte plány do budoucna?

Jihlavská zoo chová vlky iberské od roku 2016, kdy byla v červnu slavnostně otevřena jejich expozice. Do ní ze Zoo Olomouc přicestovali dva bratři. V následujícím roce po úhynu jednoho vlka přicestovala vlčice ze Zoo Barcelona. Vždy byla v expozici pouze dvě zvířata a to platí i v současné době. Do budoucna zde budou vlci iberští chováni pouze v páru.

V srpnu dostala jihlavská zoo samce z berlínské zoo? Jak se aklimatizoval? A jak vychází se samicí?

Samec z berlínské zoo se aklimatizoval velmi dobře, podmínky u nás mu "sedly", vytvořil s vlčicí fungující a bezproblémový pár.

V čem se liší vlk iberský od klasického vlka evropského? 

Odlišnosti mohou být genetické, kvůli dlouhodobé izolaci poddruhu. Na odlišnosti v proporcích a zbarvení by bylo nejlepší se podívat v odborných pracích, zabývajících se do hloubky poddruhy vlka.

Liší se i chováním? Prý je to spíš samotář a často je velmi nesnášenlivý k dalším jedincům svého druhu...

Dle chování usuzujeme na sklon k solitérnímu životu, pravděpodobně nevytváří velké smečky. Sestavení párů není jednoduché a chov pouze jednoho pohlaví dlouhodobě může přerůst ve vzájemné šarvátky.

Jaké jsou největší výzvy a úskalí chovu a péče o iberské vlky v zajetí?

Chov v zajetí je koordinován, asi největší úskalí je v sestavení chovného páru či skupiny. Další problém je v počtu chovatelů, kteří jsou ochotni tento druh chovat, tedy i v umístění případných odchovaných jedinců.

Čím vlky krmíte? 

Vlci dostávají kuřecí, jehněčí, kůzlečí, králičí, hovězí i vepřové maso, porce někdy kompletní se srstí, vnitřnostmi a peřím, dle druhu.

Kromě krmení, vyžaduje vlk nějakou další zvláštní péči, jako je odčervování a očkování?

Odčervování je dle nálezů dáváno přípravkem do krmení. Štěňata se očkují jako psi.

Jak moc je vlk nebezpečný pro chovatele a cizí lidí?

Vlci jsou nebezpečná zvířata a chov je nekontaktní.

Jak se pro vlky snažíte zajistit fyzickou a duševní stimulaci?

Vlci v lesním výběhu mají dostatek pro ně velmi zajímavých podnětů. Největším stimulem je samozřejmě doba krmení, na krmení se vždy oddělují.

Jaké jsou aktuální hrozby pro iberské vlky žijící v divočině a jak pomoci v jejich ochraně?

Ve Španělsku se vlci chrání, jsou ovšem případy odstřelu. Obecně jsou zde programy na záchranu ohrožených šelem na dobré úrovni. Patří do přílohy Cites 1. 

Je na jejich povaze něco zajímavého? Jak se s nimi pracuje? 

Zajímavé je jejich chování a reakce v určitých situacích, jejich perfektní přehled o okolí, nic jim neunikne. Pracuje se s nimi velice dobře za dodržení bezpečnostních opatření a odstupu. Povahu mají také naprosto individuální, jedno zvíře je plaché, druhé nemá žádný ostych.

foto: archiv Zoo Jihlava