Omlouváme se, ale z technických důvodu může dojít ke zpoždění odeslání objednávek o 1 den. Děkujeme za pochopení
18.11.11 Aktuality

Vybraným útulkům se do Vánoc naplní misky

Třetí ročník projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ přinese krmivo psům a kočkám ve 12 krajích České republiky. Počínaje 22. listopadem 2011 budou kamiony postupně rozvážet celkem 40,8 tun granulí do 23 útulků v České republice. Pro svěřence obdarovaných útulků to představuje přibližně půlroční zásobu kompletního krmiva Pedigree a Whiskas.

 

Do Vánoc se díky kampani „Pomozte naplnit misky v útulcích“ společnosti MARS Czech s.r.o. a Nadace na ochranu zvířat naplní misky 993 opuštěným psům a 461 kočkám. Plné misky jsou vyjádřením denní krmné dávky doporučené pro dospělou zdravou kočku nebo psa střední velikosti; celkový počet naplněných misek je přes 270 tisíc.

 

Základní podmínkou pro získání daru byla účast útulku v dotazníkovém průzkumu, který během letních prázdnin realizovala Nadace na ochranu zvířat a samozřejmě i splnění podmínek stanovených platnými předpisy na ochranu zvířat. Nadace oslovila 136 útulků pro zvířata v nouzi, ale jen od 57 z nich se jí podařilo získat informace o jejich fungování, kapacitě, vytíženosti, podmínkách příjmu a výdeje zvířat, péči o zvířata, evidenci a vybavení. Z výsledků průzkumu mimo jiné údaje vyplynulo, které útulky mají maximálně vytíženou či přetíženou kapacitu nebo to, jak úspěšně nabízejí zvířata k adopci.

 

Informace sebrané od útulků a Státní veterinární správy ČR posoudila nezávislá výběrová komise, která 25. října vybrala „vítězné“ útulky. V komisi zasedl doc. MVDr. Richard Sovják, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze, MVDr. Milan Snášil, PhD., viceprezident Komory veterinárních lékařů ČR, a MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. ze Státní veterinární správy ČR. Nejvíc psí stravy (3,8 tuny Pedigree) získá Psí útulek ve Slezských Pavlovicích (okres Bruntál) s kapacitou 160 psů. Na největší množství kočičí stravy (2,2 tuny Whiskas) se může těšit 130 koček z útulku v Praze-Bohnicích (socioterapeutická farma v psychiatrické léčebně).

 

Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat, je s výsledkem letošní kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ spokojena: „Kampaň naplnila svůj hlavní cíl: vyzvala širokou veřejnost k zodpovědnému vztahu ke zvířatům a vybraným 23 útulkům zajistí misky plné kvalitních granulí pro kočky a psy.“ Za úspěch projektu „Pomozte naplnit misky v útulcích“ vděčí jeho organizátoři všem, kteří přispěli nákupem krmiva značek Pedigree a Whiskas nebo poslali dárcovskou SMS. Mezinárodní společnost MARS Czech s.r.o., výrobce krmiv pro kočky a psy zastává odpovědný postoj ke zvířatům a dlouhodobě pomáhá útulkům také v České republice.

 

Ve všech třech ročnících se mezi obdarovanými útulky ocitl soukromý útulek Psí domovu Litoměřic. Jeho majitelka, Miluše Maskulanisová si cení toho, že práci útulku ohodnotila odborná komise také letos. „Je to pro nás velká čest, že dostaneme 2,7 tun granulí pro psy a 270 kilogramů granulí pro kočky. Děkujeme firmě Mars Czech a Nadaci na ochranu zvířat za velkou pomoc. Jsem ráda, že existují firmy, kterým není, na rozdíl od našich zákonodárců, lhostejný osud opuštěných zvířat. Za 18 let fungování útulku se nám nestalo, aby nějaká jiná firma dala psům a kočkám v našem útulku tolik krmení.“

 

Výsledky projektu "Pomozte naplnit misky v útulcích"

2009

2010

2011

CELKEM

počet naplněných psích misek krmivem Pedigree

121 071

137 545

140 382

398 998

počet naplněných kočičích misek krmivem Whiskas

111 729

127 126

129 985

368 840

darované krmivo Pedigree

28 tun

32,3 tun

32,9 tun

93,2 tun

darované krmivo Whiskas

6,7 tun

7,6 tun

7,8 tun

22,1 tun

počet obdarovaných psů v útulcích

963

590

993

2 546

počet obdarovaných koček v útulcích

251

431

461

1 143

počet obdarovaných útulků

18

23

23

 

 

Nedostatek finančních prostředků a nejistota dalšího fungování je největším problémem téměř všech útulků. Některé útulky jsou přetíženější než v loňském roce, jiné naopak uvádějí vytíženost nižší. Průměrná vytíženost všech útulků byla v loňském roce shodná s průměrnou vytížeností v letošním roce, a to přibližně 88 %. Nejlepší variantou pomoci je poskytnout opuštěnému zvířeti nový domov. Podle průzkumu veřejného mínění má doma zvíře z útulku jen 8 % české populace.

Více informací o Nadaci na ochranu zvířat najdete na: www.ochranazvirat.cz

Informace o kampani Pomozte naplnit misky v útulcích najdete na: www.naplntemisky.cz