05.01.17 Život se psem

Vystavování zvěře

Víte, co je vystavování? Nemá to nic společného s psí výstavou, jedná se o typickou vrozenou vlastnost ohařů, ale můžeme ho pozorovat i u dalších plemen.

Jak vypadá?

Jestliže pes zavětří zvěř, zůstaně strnule stát a čeká, až k němu dorazí vůdce a dá mu povel k další práci. Poloha, ve které pes strne, se může v rámci plemen i konkrétních jedinců lehce lišit. Většina psů vystavuje ve stoje a má pokrčenou přední nohu (někdy i zadní), celé tělo včetně ocasu musí být strnulé. Například setři ale vystavovalli původně v sedě.

Původ tohoto chování

Jedná se o vrozené, instinktivní chování. Předkové ohařů se při lovu ke zvěři přiblížili a zůstávali strnule stát, odhadovali vzdálenost a poté se prudkým skokem vrhli ke kořisti. Prodlužování a zastavení doby vystavování před uchvácením kořisti je výsledkem chovem cíleného upevňování této vlastnosti.