06.05.17 Štěně

Vývoj psa od narození do puberty

První rok života je plný převratných změn. Štěně od svého narození prochází rychlým vývojem, který postupuje v charakteristických etapách. Jednotlivé úseky lze rozdělit na časově ohraničená stádia. Jaká to jsou?

Vegetativní fáze - první 2 týdny po porodu

Štěně v tomto období většinu času prospí. Když nespí, saje mateřské mléko a vyměšuje. Vytváří se první asociace mezi vnitřními a vnějšími podněty, např. sání a charakteristický pach mateřského struku.

Přechodná fáze - 3. týden po porodu

V této době začíná štěně navazovat první kontakty se svými sourozenci a okolím. Rozvíjí se zrak a sluch, štěně reaguje na podněty.

Fáze vtiskávání - 4. až 7. týden po porodu

Pro budoucí život v rodině je toto období velmi důležité, protože pes si člověka „vtiskává do mozku“ jako příslušníka smečky. Nedostatek či absence vtištění zásadním způsobem předurčuje jeho budoucí chování k lidem. V tomto období je proto nutné, aby měla štěňata pravidelný kontakt s člověkem. To napomáhá pozdějšímu sociálnímu kontaktu. Pokud pes pochází z množírny, kde žil někde ve stodole bez přítomnosti lidí, odrazí se to v jeho charakteru (bázlivost, nedůvěra k lidem atd.).

Fáze sociability - 8. až 12. týden

U štěňat se zvyšuje sociální aktivita, sourozenci si mezi sebou hrají, ale stupňuje se i vzájemná agresivita. Zvíře, které v tomto období tráví většinu času pouze mezi svými vrstevníky, prohlubuje vazbu na příslušníky svého druhu. Vzájemnými interakcemi se učí řešit situace v rámci vlastních pravidel vnitrodruhového soužití. Jestliže nemá štěně v tomto období dostatečný kontakt s člověkem, vazba k lidem se dále oslabuje. Pokud štěně vyrůstá v rodině, kde je mu věnován čas a péče, vazba na člověka se naopak posiluje. V tomto věku psi ochotně přijímají člověka jako partnera při hře a uznávají jeho nadřazenost.

Fáze sociálního uspořádání - 4. měsíc

Ve smečce se rozvíjí hierarchie, štěně si buduje své postavení. Výrazněji se projevují rozdíly v povaze a temperamentu psa.

Fáze uspořádání smečky - 5. až 6. měsíc

Štěně si upevňuje vazbu na svého pána a ostatní členy rodiny, které považuje za svou smečku. Pravidelně testuje své postavení. V této době je pes velmi učenlivý, většinou ochotně spolupracuje s člověkem a podřizuje se jeho vedení. Aby ze psa vyrostl dobře ovladatelný jedinec, je nutné se mu věnovat a získat si přirozenou autoritu. Pes se musí vychovávat, důležité jsou i pravidelné hry.

Puberta - obvykle 6. až 9. měsíc

V této době se u mladého psa začíná projevovat sexuální chování. Nástup je ovlivněn fyziologickým vývojem každého jednotlivého psa. Existují i rozdíly mezi plemeny. Obecně u malých plemen začíná puberta dříve okolo 6. měsíce, u velkých plemen nastupuje později okolo 9.měsíce. Prohlubují se sociální dovednosti a zkušenosti z předchozího období. Štěně si ověřuje své schopnosti, zkouší ostatní členy smečky a snaží se vylepšit své postavení. Pes začíná testovat určené hranice a zpochybňovat rozhodnutí a autoritu svého pána. I ze štěněte, které krásně poslouchalo, se může stát vzdorující puberťák, který si „hraje na hluchého“, neposlouchá a vynucuje si, co chce. V tomto období je pro psa důležité jasné vymezení sociální hierarchie a důsledná výchova.

Foto: pixabay.com