30.11.21 Aktuality

Zvířata a zábavní pyrotechnika

Blíží se čas Vánoc a oslav konce roku a mnozí mají toto období spojeno se záblesky barevných světel při odpalování zábavní pyrotechniky. Svět je ale rozdělen na dva tábory – na ty, pro které pyrotechnika představuje potěšení a svobodnou vůli se bavit, a na ty, kteří ji mají spojenou s utrpením. Utrpením svým, svých blízkých, ať už dvounohých nebo čtyřnohých, chodících, ležících, létajících či plovoucích.


 
V mnoha zemích po zralé úvaze přistupují k omezování či dokonce zákazům používání zábavní pyrotechniky. Nechtějí lidem oslavy zakázat, ale hledají jiné alternativy jako je videomaping, laserová show nebo představení za pomoci dronů.
 
Otázka omezení či zákazu pyrotechniky je řešena i v České republice. Současná legislativa neumožňuje její úplný zákaz. Nejčastěji je omezování pyrotechniky řešeno prostřednictvím místních vyhlášek. Města a obce přistupují k omezování časovému (v jakých dnech, případně časech, je používání pyrotechniky povoleno), místnímu (na kterých místech je, či není, možné pyrotechniku používat), anebo kombinaci obojího. 
 
Jak tedy postupovat, pokud ve vašem místě není používání pyrotechniky regulováno?
Obraťte se na vedení města či obce. Ideálně, pokud ve svém požadavku na regulaci pyrotechniky nebudete sami. Předložte argumenty, které jasně a stručně ukazují na škodlivost zábavní pyrotechniky. Ukažte příklady dobré praxe. Odkažte se na vyhlášky měst a obcí, kde se již podařilo používání zábavní pyrotechniky regulovat. Diskutujte se svým okolím o nebezpečnosti zábavní pyrotechniky o tom, co způsobuje nejen nejčastěji zmiňovaným domácím mazlíčkům, ale také zvířatům hospodářským a volně žijícím. Zdůrazněte, že používání pyrotechniky má obrovský dopad i na psychiku lidí, a to zejména na osoby s psychickým handicapem (např. autisté).
 
Častým argumentem pro nepřijetí místních vyhlášek je jejich vymahatelnost. Ano, pokud společnost není ochotna přistoupit na to, že svým konáním může omezovat někoho jiného, nepomohou ani restrikce. Každá společnost k tomu musí dozrát a my si jen přejeme, aby to bylo co nejdříve.
 
„Úroveň a vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se chová ke slabým a bezbranným.“ 
 
Podrobnosti k problematice zábavní pyrotechniky, včetně toho, jak působí na ty nejzranitelnější, i příklady dobré praxe, najdete na webových stránkách Nadace na ochranu zvířat www.ochranazvirat.cz.

Foto: Pixabay