14.11.16 Výchova a výcvik

15 tipů pro pohodovou výchovu

Psi nejlépe reagují na srozumitelný a důsledný výcvik. Pokud budete vhodné návyky utvrzovat pozitivním přístupem a formou hry, dosáhnete mnohem lepších výsledků a současně si se svým psem užijete zábavu.

 1. Štěně začněte vychovávat již od útlého věku. Buďte však trpěliví, jeho přirozená zvědavost ho často nutí prozkoumávat vše nové. Musíte být pro něj zajímavější než ostatní podněty v okolí.

 2. Udržování čistoty v domácnosti, tzn. močení a kálení venku, začněte štěně učit, jakmile ho přivezete domů ve věku osmi týdnů.

 3. Buďte důslední, ale laskaví. Používejte pozitivní motivaci.

 4. Psa učte formou hry, což je pro něj mnohem zábavnější. Výcvik se navíc zrychlí a zefektivní.

 5. Pes musí pochopit, že pravidla a povely se nemění a platí. Nedávejte povely, které následně psa nepřimějete splnit.

 6. Cvičte psa, aby povel uposlechl už napoprvé. Opakování povelů ho přivede k nesprávné domněnce, že první pronesení nic neznamená a že nemusí hned poslouchat.

 7. Povely vydávejte jasně a zřetelně. Kombinované a vzájemně neslučitelné povely mohou psa jednoduše mást.

 8. Střídejte povely a nepoužívejte stejné pořadí. Když po „sedni“ bude vždy následovat „lehni“, pes si může po sednutí začít automaticky lehat, což je špatně.

 9. Při vydávaní povelů mluvte klidným a zároveň autoritativním tónem. Poslušnost si nevynucujte křikem. Tím nedocílíte poslušnosti a respektu, ale spíš toho, že se vás pes bude bát.

 10. Jméno psa vyslovujte hlavně v pozitivních souvislostech. Pes by měl vědět, že když ho voláte, bude se dít něco příjemného. Zvuk jeho jména by měl v psovi vyvolávat nadšení a radost, rozhodně ne strach!

 11. Nedostatky v chování u psa důsledně korigujte, ale na tvrdé tresty zapomeňte.

 12. Při výcviku je velmi důležité přesné načasování. Psa musíte pochválit a odměnit (pamlsek, hra) přesně ve chvíli, kdy splní požadovaný cvik. Pamatujte, že dodatečné vynucování poslušnosti je neúčinné.

 13. Psi dokážou velmi dobře rozlišovat nejen tón hlasu, ale i mimiku, gesta a postoj. Využívejte toho i během výcviku. Pokud chcete co nejlepší výsledky, měl by výš tón hlasu i výraz tváře říkat vždy totéž.

 14. Splnil pes dobře povel? Usmějte se na něj a veselým hlasem ho pochvalte. Měl by jednoznačně poznat, že vám udělal radost. Jestliže neposlechne, zamračte se na něj a řekněte „ne“.

 15. Cvičte spíš krátce a často, než dlouho a jednou týdně. Psa musí výcvik bavit. Dlouhým tréninkem byste ho mohli zbytečně znechutit.

Zdroj: Ryan O´Meara, Úžasní psi, Metafora, 2011