23.09.23 Útulky

Adopce kočky krok za krokem

Pokud jste rozhodnuti si domů kočku pořídit, existuje několik možností, jak ji získat. Jednou z nich je adopce z útulku, díky které nejen zásadně zlepšíte kvalitu života zvířete, ale pomůžete i dané instituci a uvolníte místo dalším kočkám v nouzi. Další výhodou adopce je fakt, že vám zaměstnanci útulku mohou o vámi vybraném zvířeti hodně prozradit a pomoci najít konkrétní povahu kočky tak, abyste si společně sedli. 

V útulku najdete kočky různého věku, typů srsti a povah. Setkáte se zde s kočkami zatoulanými, opuštěnými nebo nemocnými. Častým důvodem, proč se zvíře ocitne v útulku, je také úmrtí majitele nebo nepromyšlená adopce, kdy náhradní majitel kočičku vrátí zpět do útulku. 

Kapacity útulků jsou většinou vytíženy

Primárním cílem útulků je vrátit odchycené zvíře původnímu majiteli. Ne vždy se to podaří, a tak tu kočka zůstává umístěná, dokud se pro ni nepodaří najít nový domov. Státní veterinární správa ČR (SVS) aktuálně registruje na 318 útulků pro zvířata, z toho 146 přijímá také kočky. Kočky však také přijímají (do dočasné nebo trvalé péče) i některá soukromá depozita. Dle dotazníkových průzkumů Nadace na ochranu zvířat jsou kapacity útulků v naprosté většině stoprocentně naplněny. „Počet koček v těchto zařízeních se pohybuje v rozmezí 30 až 200 koček. S příchodem sezóny koťat mohou mít útulková zařízení a depozita ve své péči až tisíc koťat,“ doplňuje fakta k problematice útulků Eva Marlene Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

Podmínky osvojení kočky

Pro úspěšnou adopci kočky musí být žadatel starší 18 let a mít trvalý pobyt na území ČR. „Ze zákona nemůžeme vydávat k adopci zvířata ve lhůtě menší než 4 měsíce, protože se ještě o ně může přihlásit původní majitel. Takové zvíře můžeme smluvně vydat do dočasné náhradní péče, která uplynutím 4 měsíců od zveřejnění nálezu přejde do trvalé péče. Pokud zvíře naleznete a chcete si ho nechat, máte ze zákona povinnost nález nahlásit obci, poté začíná běžet dvouměsíční lhůta, během které se o zvíře může přihlásit původní majitel,“ říká Radek Bogdan, vedoucí Útulku pro opuštěné kočky v Dolních Měcholupech. V roce 2022 se měcholupskému útulku podařilo najít 919 náhradních majitelů z celkového příjmu 968 koček, což lze považovat za úspěch. Doba trvání, než si zájemce kočku odveze domů, se liší. „To, že se nám podaří najít kočičce nový domov, záleží na mnoha faktorech. Největší zájem je tradičně o koťátka. Nejmenší zájem je pak o kočky starší nebo handicapované. Zájemcům také hodně záleží na barvě srsti či původu kočky. V průměru však od nás zdravá kočka odchází po 4 až 5 týdnech,“ dodává Radek Bogdan. 
Posledním krokem adopce je platba za odčervení a očkování. Čipy u koček nejsou ze zákona povinné, ale útulky je nabízejí a majitelé zatoulaného zvířete či osvojitelé je hojně využívají. Mikročip slouží jako nosič informací, díky kterému lze zvíře identifikovat a zjistit, komu patří, pokud je registrováno. Cena aplikace a čipu v útulku se pak pohybuje v řádech stovek korun, což vyjde mnohem levněji oproti soukromým veterinárním ordinacím.  Nezbytnou součástí adopce je uzavření písemné adopční smlouvy, která musí zahrnovat identifikační údaje obou subjektů (útulku a nového majitele), podrobný popis zvířete  a podmínky adopce (například cena za adopci apod.).

Adopce je jedním z nejlepších způsobů, jak si pořídit nového chlupatého kamaráda. Vždy ale zvažte své možnosti, a to, zda jste schopni zvířeti vytvořit vhodné podmínky pro společné soužití. 

Foto: Pexels.com