26.09.16 Výchova a výcvik

Aport

Aportování je jedna z dovedností, kterou můžete naučit už malé štěně. Začínejte s předměty, které má pes rád a projevuje o ně zájem, můžou to být pískací hračky, tenisák, klacek apod.

Štěně učte hravou formou, můžete se s ním o aport přetahovat. Nezapomínejte, že při tomto cviku se využívá lovecký pud psa a je vhodné, abyste ho nechali taky někdy vyhrát, tzn. nechat si vzít aport z ruky. Během nácviku psa hodně chvalte, cvik můžete urychlit tleskáním a ustupováním při přinášení aportu. Nezapomínejte na odměny.

Aport pro mazáky

Pokud vám nestačí obyčejné přinášení míčku, ale chtěli byste se svým pejskem postoupit na vyšší úroveň, můžete natrénovat profi aportování. Správně by měl cvik vypadat takto: Psovod stojí se psem v základním postoji (pes sedí vedle psovoda na levé straně). Aport, většinou se jedná o dřevěnou činku, drží v pravé ruce. Po odhození aportu až do pronesení povelu „aport“ musí pes zůstat sedět u nohy psovoda. Po vydání povelu a naznačení směru pravou rukou má pes rychle vyběhnout za aportem a vzít jej do tlamy. V tuto chvíli může psovod vydat povel „přines“. Pes s aportem v tlamě běží k psovodovi, sedne si čelem k němu. Potom psovod vydá povel „pusť“ a aport psovi vezme. Po odebrání aportu následuje povel „k noze“, po němž pes přejde k levé noze psovoda. Během výcviku se snaže vyvarovat častých chyb, jako je moc dlouhé trénování nebo donucovací nátlak. To by psa jedině znechutilo. Psa také nesmíte aportem nikdy trestat. Nevhodné je i moc časté odebírání aportu bez pochvaly, pes by měl mít možnost někdy si odnést aport jako kořist.