16.08.17 Zdraví a nemoci

Blecha pod drobnohledem

Blecha je bezkřídlý hmyz dosahující velikosti 2–4 mm (samičky jsou větší). Parazitují pouze dospělé blechy, ostatní stádia (vajíčka, larvy a kukly) se nacházejí v prostředí mimo hostitele. Krev sají obě pohlaví. Během sání krve se žaludek blech může zvětšit až 10–20krát. Většina krve je opět vyloučena v malých kuličkách trusu (podobných zrnkům máku).

Blecha kočičí

 • Celosvětově dominantní blecha u koček a psů (způsobuje až 98 % případů zablešení).

 • Přenašeč a mezihostitel nebezpečných onemocnění, může způsobovat alergii na bleší kousnutí (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

 • Na rozdíl od ostatních druhů blech většinou neopouští svého hostitele, ale opakovaně přijímá potravu a rozmnožuje se, dokud se nevyčerpá nebo dokud není pozřena kočkou nebo psem.

 • Délka života blechy kočičí je za neutrálních teplot prostředí 9–12 měsíců.

 • Při nízkých teplotách a periodách hladu se délka života blechy výrazně prodlužuje.

 • V posledních letech dochází díky mírným zimám k výraznému nárůstu bleší populace.

Víte o blechách, že…

 • Samička naklade denně až 50 vajíček, která jsou roznášena všude tam, kde se zvíře pohybuje (koberce, pelíšky, postele, pohovky…).

 • Larvy blech se vyvíjejí v blízkosti hostitelů. Hlavní potravou je trus dospělých blech (obsahuje velké množství nestrávené krve) a také odumřelé kožní buňky hostitele.

 • Vývojový cyklus může v příznivých podmínkách (teplo a vlhko) trvat pouze 11 dnů.

 • V nepříznivých podmínkách larva zůstává v kokonu a čeká na blízkost hostitele až 1 rok.

 • Dospělá blecha přežívá bez potravy až 6 měsíců.

 • Jediná blecha může kousnout až 400x denně.

 • Bleší kousnutí nastartuje exponenciální reprodukční cyklus blech

 • Blechy mohou začít klást vajíčka pouhých 20 hodin poté, co poprvé nasají krev hostitele.

 • Jedna blecha každý den naklade až 50 vajíček.

 • Příznivé podmínky umožňují završit vývojový cyklus blechy během 2 týdnů.