04.03.24 Zdraví a nemoci

Canisterapie: Léčba psychiky a úzkostí psem

Canisterapie, známá také jako terapie s pomocí psů, je forma zooterapie, která využívá interakci mezi člověkem a psem k dosažení terapeutických cílů. Tento přístup se ukázal jako účinný ve zlepšování emocionálního a psychického stavu lidí s různými psychickými obtížemi, včetně depresí, úzkostných poruch, PTSD a dalších. Canisterapie nabízí jedinečnou formu podpory, která může významně přispět k léčbě a zlepšení kvality života.

Principy canisterapie

Základem canisterapie je vzájemná interakce a vazba mezi člověkem a psem. Psi jako terapeutický nástroj nabízejí bezpodmínečnou lásku, přijetí a pohodu, což může mít hluboký vliv na emocionální stav člověka. Psi jsou schopni rozpoznat emoce člověka a reagovat na ně vhodným způsobem, což podporuje pocit bezpečí a porozumění.

Výhody canisterapie

1. Snížení úrovně stresu a úzkosti: 
Interakce s psy může snížit hladinu kortizolu - stresového hormonu a zároveň zvyšovat produkci oxytocinu - hormonu spojeného s pocitem štěstí a relaxace.
2. Zlepšení nálady:
Pravidelné sezení s terapeutickými psy může zlepšit celkovou náladu a snížit symptomy depresí.
3. Rozvoj sociálních dovedností:
Canisterapie podporuje interakci s ostatními lidmi, což může pomoci lidem s úzkostí nebo sociálními fobiemi ve vývoji sociálních dovedností.
4. Fyzické zdraví:
Kromě psychických výhod může canisterapie podporovat také fyzické zdraví díky zvýšenému pohybu během procházek nebo hry se psy.

Výzkumy a případové studie potvrzují pozitivní vliv canisterapie na léčbu psychiky a úzkostí. Jedna studie ukázala, že pacienti, kteří se zúčastnili pravidelných sezení canisterapie, měli významně nižší úrovně úzkosti a zlepšení v sociálním fungování ve srovnání s kontrolní
skupinou.

Jak začít s canisterapií
Canisterapii může provádět certifikovaný canisterapeut s vyškolenými terapeutickými psy. Pro začátek se doporučuje kontaktovat místní organizace specializující se na canisterapii nebo hledat doporučení od zdravotnických profesionálů. 

Canisterapie je v posledních letech velmi oblíbená a nabízí cennou podporu v léčbě psychických poruch a úzkostí. Vzájemná interakce s terapeutickými psy může přinést úlevu, zlepšit náladu a podpořit sociální interakce. Jako doplňková terapie může canisterapie významně přispět k celkovému zlepšení kvality života a duševního zdraví.