19.06.13 Zdraví a nemoci

Co je to FNI?

Možná vám něco říká zkratka FIV (syndrom získané ztráty imunity) nebo FIP (infekční zánět pobřišnice). Ale slyšeli jste už o FNI? Jedná se opět o kočičí onemocnění.

Novorozenecký rozpad červených krvinek FNI (felinní novorozenecká isoerythrolýza) je onemocnění novorozených koťat, při kterém dochází k rozpadu červených krvinek. Co je příčinou? I u koček existují různé krevní skupiny - A, B a AB. Krevní skupina A je skupinou dominantní (má ji většina koček). Krevní plazma koček obsahuje protilátky proti jiné krevní skupině. Je vhodné, aby každý zodpovědný chovatel znal krevní skupinu své březí kočky. Jestliže je totiž kočka s krevní skupinou B nakryta kocourkem s krevní skupinou A, může u novorozených koťat nastat rozpad červených krvinek (FNI) s velkým rizikem jejich úhynu. Všechny ostatní kombinace nepředstavují problém, protože genetická vloha pro skupinu A je dominantní a potlačuje projev vlohy B. Část vrhu těchto novorozených koťat z potenciálně „nebezpečného“ spojení (někdy se jedná dokonce o všechna koťata, záleží na genotypu kocoura) bude mít krevní skupinu A a právě jim se během prvních 24 hodin života dostanou s mlékem do krve protilátky, jež vedou k jejich úmrtí. Jestliže koťata neuhynou hned, umřou později. A pokud některá přežijí, jsou doživotně chudokrevná, což samozřejmě celkově negativně ovlivňuje jejich zdravotní stav. Lze tomu zabránit jediným způsobem, náhradním krmením v prvních 24 hodinách života, což je doba, kdy je střevní stěna koťat prostupná pro protilátky. Po uplynutí 24 hodin od porodu by měla už mít dostatek vlastních protilátek a kojení už by jim nemělo ublížit. Takže následné sání mateřského mléka od matky je pak běžné. Z výzkumů vyplynulo, že u některých plemen se krevní skupina B vyskytuje častěji – jsou to britské kočky, devon a cornish rex, habešské a somálské kočky, v menší míře rovněž perské kočky.

Co tedy s tím? Je možné nechat provést test na zjištění krevní skupiny a nechat nakrýt kočku krevní skupiny B kocourem se stejnou krevní skupinou. Nevýhodou je, že testy na krevní skupiny se provádějí většinou v zahraničí... Je proto nutné domluvit se s veterinářem, který může laboratorní test zprostředkovat.

 

Zdroj: Marie Říhová, Chov koček, Grada, 2007, www.grada.cz