29.9. probíhá dovolená. Všechny objednávky z této doby budou odeslány postupně od pondělí 2.10.2023. Děkujeme za pochopení
29.10.22 Aktuality

Do Rakouska je možné cestovat pouze s očkovanými koťaty a štěňaty

Rakousko od 19. října zrušilo výjimku umožňující cestovat na jeho území s neočkovanými mláďaty psů, koček a fretek mladšími 12 týdnů, nebo tam taková zvířata dovážet. Nově je na území jižního souseda možno přemísťovat pouze očkovaná zvířata vyjmenovaných druhů bez výjimky dané věkem, a to jak z ostatních členských států EU, tak z tzv. třetích zemí (států mimo EU). Změna se týká jak neobchodních cest, kdy zvíře doprovází svého majitele, tak obchodních přesunů.

Při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí v současné době být zvíře označeno mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011. Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU.
Pes, kočka či fretka musí mít platné očkováni proti vzteklině. Členský stát však může uplatnit výjimku a nepožadovat očkování u mláďat mladších 12 týdnů. Například Česká republika tuto výjimku umožňuje a Rakousko ji umožňovalo také. Nyní se však zařadilo mezi země se striktnějším přístupem a vyžaduje vakcinaci proti vzteklině i u mláďat bez rozdílu věku. Více o uplatňování výjimky jednotlivými státy: https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/eu-legislation/young-animals_en.
V případě, že se jedná o obchodování, při kterém zvíře mění majitele, je nutné kromě výše uvedeného zajistit v průběhu 48 hodin před cestou klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem a jeho způsobilost k cestě musí být zaznamenána do pasu. Zvíře musí být dále provázeno veterinárním osvědčením (tzv. TRACES) vystaveným místně příslušnou krajskou veterinární správou.
 
Text: Petr Vorlíček, SVS
Foto: Maxpixel.net