23.07.09 Život s kočkou

Dospívání, první říje a kocouří toužení

Kdy je naše kočka dospělá

Tak jako v průběhu lidského života, tak i v období života kočky nastává období dospívání. Kočka se mění z hravého a rozverného kotěte na dospělou dámu. Není to důvod pro naše smutnění, nastává pouze další zajímavé období v životě naší kočky. Doba dospívání se u koček pozná nástupem první říje, u kocourů příchodem kocouřího toužení a volání po kočičce. Nástup dospělosti se liší u jednotlivých plemen, a také u jednotlivých koček stejného plemene. Období pohlavního dozrávání závisí i na dědičných dispozicích, kvalitě stravy, prostředí a zdravotním stavu zvířete. Hodně obecně lze říci, že za dobu pohlavní zralosti je považován věk deseti měsíců až jednoho roku. U některých koček se může říje projevit mnohem dříve, např. při dosažení věku sedmi měsíců, u jiných později. Mohutnější plemena koček dospívají v pozdějším věku, štíhlejší plemena obvykle ve věku ranějším. Kocouři mohou být pohlavně dospělí již ve věku šesti měsíců.

Rozpoznání říje kočky, zralosti kocoura

Mnozí začínající chovatelé mají obavy z toho, že říji u své kočky prostě nepoznají. Ve většině případů jsou to však obavy zbytečné, neboť nástupem říje u kočky se změní její chování velice zřetelně. Existují však samozřejmě i výjimky a u některých koček nástup říje sotva postřehneme. Kočka v říji je přítulnější než kdy jindy, mazlivější a vyžaduje pozornost svého člověka. Říje neboli mrouskání se u kočky projevuje pomňoukáváním, válením se, zvedáním ocásku, prohýbáním se v kříži a přešlapováním na zadních končetinách. Hlasové projevy koček v období říje připomínají dětský pláč. Pokud si nejsme jisti, zda je naše kočka v říji, pomůže nám pohladit ji nad kořenem ocasu a pokud kočka začne přešlapovat na zadních nohách a pomňoukávat, máme jistotu, že mrouská. Mezi jednotlivými návaly říje kočka většinu času prospí. Pokud pozorujeme chůzi naší kočky, bývá často přikrčená a kočka se při chůzi jakoby natahuje. Kočky při říji nekrvácí.

Rozpoznání období dospělosti u kocourů bývá pro některé majitele koček poněkud složitější. Kocouři také změní své chování, ovšem člověka vždy nenapadne příčina této změny. Kocouři se začínají projevovat hlasitým mňoukáním až řvaním. Často vydrží sedět hodiny a hodiny u okna či u dveří a lákají kočky z širokého a dalekého okolí. Spolehlivý projev kocouří zralosti je značkování si teritoria. Značkováním láká kocour kočky k páření a varuje případné soky před vstupem do jeho teritoria. Jak jsme se již dozvěděli v předchozích článcích, toto chování je pro kocoury přirozené a není proto správné je za něj trestat. Značkování u kocoura zamezíme jeho kastrací. Při průběhu říje koček či toužení kocourů bývá obvyklá ztráta zájmu o potravu, zkonzumování menších porcí jídla a mírné hubnutí. Říje se projevuje také častějším močením, přitom hrudky, které objevíme v kočičích toaletách bývají mnohem menší, než obvykle. Častější močení nebývá v tomto případě příznakem blížící se nemoci, ale snahou nalákat jedince opačného pohlaví. Značkovat své teritorium močením mimo kočičí toaletu mohou i kočky v říji.

Délka a intervaly říjí

Pokud budeme diskutovat s chovateli koček, zjistíme, že délka a četnost říjí se mezi jednotlivými kočkami liší. Říje trvá obvykle 4 - 7 dní. Zatímco u jedné kočky se opakuje měsíc co měsíc, jiná kočka mívá říji dvakrát do roka. Na nástup říje má vliv teplé jarní počasí a evokuje ji i přítomnost nevykastrovaného kocoura. Pozorováním našich koček jsem si všimla zajímavosti, že pokud jedna z našich koček byla v říji, i u druhé kočky se říje záhy dostavila. U koček žijících v bytě, které mají zajištěný pravidelný přísun potravy, se říje projevují častěji než u koček žijících ve venkovním prostředí.

Trvalá říje

V některých případech se u koček můžeme setkat s nepřetržitou tzv. trvalou říjí. Projevuje se neustálou svolností k páření a střídáním dlouhých říjí. Příčinou může být přemrouskání kočky, způsobené četností říjí bez možnosti spáření se. Dalšími příčinami mohou být zdravotní problémy a dědičné dispozice. Problém trvalé říje bychom měli vždy prokonzultovat s naším veterinářem, který nám nejlépe poradí, jak celou situaci řešit.

Na co bychom si měli dát pozor

Pokud chováme nevykastrovanou kočku a doma máme nekastrovaného kocoura, nebo má naše kočka volný přístup ven, musíme mít na paměti, že s prvním nástupem říje může dojít k nežádoucímu nakrytí kočky. Kočka může být dle chovatelského řádu nakryta až po dosažení věku 12 ti měsíců. Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné nakrýt kočku již v období mezi 10. a 12. měsícem věku, je třeba o to předem požádat chovatelskou komisi a předložit odůvodnění žádosti se souhlasným vyjádřením veterinárního lékaře. Pokud máme doma kočku s průkazem původu, musí před prvním krytím získat alespoň dočasnou chovnost na dva roky. Jestliže má naše kočka volný přístup ven, bude se v období pohlavní dospělosti více toulat, kocouři budou zápasit se svými soky a hrozí nám, že by se ze svých výletů mohli vrátit zranění, nebo se v horším případě nevrátit vůbec. Naši kočku proto nepouštíme v období říje ven, a to ani do voliéry či na oplocenou zahradu, aby se před naším domem nezačali stahovat všichni nápadníci z okolí.

Jak zabránit nežádoucímu nakrytí

Rozhodně bychom se neměli spoléhat na to, že první říji u naší kočky poznáme včas a ve vhodný okamžik naši kočku od kocoura také oddělíme. Nevykastrovaný kocour dokáže rozpoznat nástup říje dříve než my, proto bychom se měli chovat zodpovědně a zvířata nechat včas kastrovat. Pokud máme v plánu věnovat se chovu, měli bychom zvířata opačného pohlaví v době naší nepřítomnosti od věku 6 ti měsíců od sebe oddělovat. Pokud však neplánujeme koťátka, jeví se kastrace zvířat jako nejvhodnější řešení. Časté říje kočku vysilují a kočka ztrácí na váze. Kastrací se lze u koček vyhnout zánětu dělohy, vzniku cyst na vaječních a podstatně se tak sníží riziko rakoviny mléčné žlázy. Zánět dělohy se nejčastěji objevuje u starších nevykastrovaných koček a u koček s častou, opakující se říjí. Vhodný věk pro kastraci vždy prokonzultujeme s naším veterinářem, dle mého názoru je nejvhodnější provést kastraci až po dovršení pohlavní zralosti zvířete, avšak v dnešní době provádí řada veterinářů kastraci již v ranějším věku. Kočičí mrouskání můžete také oddálit podáváním kočičí antikoncepce. Názory na aplikování antikoncepce se mezi jednotlivými veterináři hodně různí, měli bychom mít také na paměti, že je to nemalý zásah do organismu kočky, a každá kočka může na podávání antikoncepce reagovat jinak. Já osobně se s podáváním antikoncepce kočkám neztotožňuji.

Vhodná doba pro první krytí

Jak jsme se již dozvěděli, kočku můžeme nechat nakrýt nejdříve ve věku 12 ti měsíců. Uvědomme si však, že toto je první možná doba k nakrytí naší kočky. Plně dospělá je kočka až ve třech letech, což odpovídá lidskému věku cca 25 let. Vhodný věk pro první krytí bychom však vždy měli zvážit dle dané situace, četnosti opakujících se říjí a celkového zdravotního stavu zvířete. V tomto případě bude opět nejlepší porada s veterinářem. První říji bychom měli nechat u kočky proběhnout. Pokud se rozhodneme nechat naši kočku nakrýt a nemáme vhodného kocoura doma, na krytí s ní jedeme druhý až třetí den říje. Kočku necháme s kocourem po dobu 2 - 5 dní.

Rada na závěr

Závěrem bych chtěla apelovat na všechny majitele koček a kocourů, kteří pouští své miláčky bez dozoru ven. Pokusme se společně pomoci snížit kočičí populaci bez domova a kastrujme včas naše kočky. Nešťastných a opuštěných zvířat jsou plné útulky a o domácí koťátka není bohužel mezi lidmi tak velký zájem. Nezapomeňme na to, že kočka může mít ve vrhu 6 až 8 koťat a zamysleme se nad tím, zda pro všechna koťátka skutečně dokážeme najít nové domovy!

Text: Iva Kaprálková

Chovatelská stanice britských koček SweetNozzles, CZ

www.sweetnozzles.unas.cz

Foto: Veronika Kolčářová