02.11.07 Zdraví a nemoci

Dýchavičnost

Jde o velmi závažné onemocnění, které může v krajním případě způsobit smrt Vašeho psa. Projevuje se dýchacími problémy a zvýšenou frekvencí dechu (nejedná se o případ, kdy se pes po velké tělesné námaze vydýchává, ale po chvilce s rychlým dýcháním přestane).

Pes má přední končetiny při sezení široce roztažené a hodně otevřenou tlamu. Pouhým okem můžeme pozorovat znatelné zvětšování hrudníku. Tyto příznaky mohou být vyvolány brániční kýlou či plicním otokem. Dýchavičnost může být spojena se špatnou činností srdeční chlopně (špatná dozavíratelnost a roztaživost).

Pokud má Váš pes problémy s dýcháním, je nutné co nejdříve vyhledat lékaře.Teprve po důkladném vyšetření je možné stanovit přesnou příčinu choroby.

 

Text: Veronika Hůlová