16.06.16 Zdraví a nemoci

Ektropium a entropium

Jedná se o dědičně podmíněná onemocnění očí. Při těchto defektech očních víček dochází ve větší míře a častěji ke dráždění oka. Ani při nejlepší péči se pes neobejde bez kapek a mastí do očí. Někdy pomůže jedině operace.

Entropium

Lidově se mu říká „vchlípené oko“. Jedná se o defekt, při kterém se spodní víčko točí dovnitř do oka, pak dochází k dráždění spojivky i rohovky řasami a srstí víčka. Negativní vliv dráždění rohovky a spojivky chlupy se projevuje bolestivostí. Pes častěji přivírá víčka a tečou mu slzy. Při dlouhodobém dráždění se přidávají zánětlivé změny na spojivce a později i na rohovce. V krajním případě mohou vyústit v rohovkové vředy. Onemocnění se může projevit jen na jednom oku, ale i na obou. Tento stav je možné zlepšit pouze operativním zákrokem. 

Ektropium

Říká se mu „otevřené oko“. Jedná se o stav, kdy se volný okraj víčka oddálí od oční koule, což zároveň umožňuje zvýšené mechanické dráždění rohovky a obou spojivek prachem, pylem a nečistotami z okolí. Změna polohy víčka je spojena také s výrazným překrvení spojivky a slzením, někdy dochází až ke změnám na rohovce u chronických případů. I v tomto případě jsou časté záněty spojivek. Otevřené oko vždy vyžaduje zvýšenou péči majitele psa. Když při ektropiu tvoří spodní víčko kapsu, je také nutná jeho operativní korekce. 

K potlačení obou těchto anatomických vad by teoreticky stačilo postižená zvířata nezařazovat do chovu a vyřazovat rodiče, z jejichž spojení vzešli postižení potomci. Volná víčka souvisejí s konkrétním typem psa. Jedinci se sklonem k lymfatičnosti vykazují povolená oční víčka častěji.

Zdroj: MVDr. Jana Kočová. Výmarský ohař, historie- chov – výcvik, Mladá fronta, 2016