02.10.11 Zdraví a nemoci

Epilepsie

Toto onemocnění se může vyskytnout u jakéhokoliv psa nebo kočky v každém věku. Příčinou bývá vrozená nebo dědičná vada (některé plemena jsou postižena více – například pudlové a jezevčíci), úrazu či onemocnění nervového systému.

 

Přibližně 3 % psů všech plemen trpí epilepsií. Mezi nejčastější příčiny se uvádějí mozkové nádory, poruchy při porodu, úder do hlavy nebo nehody (topení, škrcení, otrava).

Záchvat mívá různé podoby, zvíře stojí či leží na boku a třese se nebo má křeče. Oči zůstávají otevřené, ale vědomí je porušené a během záchvatu nereaguje na vaše oslovení. U psů je dost časté cvakání zuby, u kterého si zraní jazyk. První záchvat trvá většinou několik vteřin a pak pomine. Zvíře se pak může chovat zcela normálně nebo se může motat a být dezorientované.

Déletrvající záchvat ho může zabít, neboť v důsledku křečí svaly pracují na nejvyšší výkon a vyrábějí teplo. Tělesná teplota proto stoupá i po odeznění záchvatu. Pokud vzroste nad 42 stupňů Celsia, je víře v akutním ohrožení života v důsledku možného selhání životních funkcí.

 

Co dělat?

Při prvním záchvatu nedělejte nic a jen dohlédněte, aby nedošlo ke zbytečnému zranění. Pokud ale záchvat neustane do 5 minut, začněte shánět nejbližšího veterináře, který podá nitrožilně injekci proti křečím (je vhodné mít v telefonu uložený kontakt na vašeho, případně nejbližšího, veterináře).

 

Při záchvatu změřte teplotu. Je-li zvýšená (nad 39,5 stupňů), změřte ji znovu za dalších 30 minut. Teplotu nad 40 stupňů řešte vždy s veterinářem.

 

I ojedinělý záchvat proberte s veterinářem. S léčbou se většinou vyčkává až do jeho opakování, ale nemáte-li nonstop pohotovost v dosahu, měli byste mít doma lék, který zabrání nejhoršímu v případě déletrvajícího intenzivního záchvatu (poradí vám veterinář).

 

Užitečné rady

Epilepsii nepodceňujte. Je lepší přijet do ordinace se zvířetem, kterému již nic není, než s takovým, jehož teplota dosahuje 43 stupňů.

Vždy svému veterináři nahlaste, že zvíře má epilepsii, zejména v případě, že hrozí nějaký zákrok v plné anestezii. U psů i u koček je nejběžnějším narkotikem katemin, který epileptik NIKDY nesmí dostat.

Epilepsie se nedá vyléčit, dá se však trvalým užíváním léků udržet pod kontrolou. Doporučený léčebný režim přesně dodržujte, zejména nevysazujte léky v domnění, že je vaše zvíře již zdravé. Epilepsie je doživotní onemocnění.

V některých případech se epilepsii zvládnout nepodaří. Je to přes veškerou snahu potenciálně smrtelná diagnóza. Po období klidu se mohou dostavit opakované a/nebo nezvladatelné záchvaty vedoucí k přehřátí a srdečnímu selhání, které nastává v důsledku intenzivní svalové práce.

 

Jak změřit teplotu?

Zvíře musíte přidržet – u koček a temperamentních psů je vhodné přizvat pomocníka – konec teploměru namočte do oleje, nadzvedněte ocas a pomalu zasuňte teploměr do konečníku (je vhodné používat digitální, ne rtuťový). Pokud zvíře klade odpor v podobě reflexního sevření svěrače, nesnažte se ho překonat násilí, ale chvilku počkejte. K měření teploty je nutné teploměr zasunout asi 3 cm hluboko, jinak je naměřená hodnota nepřesná. Normální teplota u psa se pohybuje v rozmezí 37,5 – 39 stupňů, u kočka 38-39 stupňů. Mláďata mívají teplotu při horní hranici. Teplota měřená ráno je vždy nižší než teplota měřená odpoledne.

 

Dá se říci, že u epileptického záchvatu můžete rozeznat čtyři fáze.

1. fáze - zvíře je nejisté až ustrašené. To může trvat několik hodin, ale i dní, a většina majitelů tomu nepřikládá velký význam.

2. fáze - příznaky se stupňují, některá zvířata se snaží být na blízku majiteli.

3. fáze - vlastní křečové stavy. Svaly ztuhnou, hlava je zvrácená dozadu, končetiny se rytmicky pohybují, dostavuje se žvýkání naprázdno, slinění, zornice jsou rozšířené. Někdy dochází k nekontrolovanému močení a kálení a zvíře nevnímá své okolí. Záchvat trvá většinou 1-3 minuty.

4. fáze – zvíře je unavené, dezorientované, někdy má žízeň.

 

Zdroj: Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček, Renata Popelářová, Grada, 2011