26.12.23 Život s kočkou

Evropské divoké kočky se po 2000 let vyhýbaly křížení s introdukovanými domácími kočkami

Domácí kočky dovezené z Blízkého východu a divoké kočky původem z Evropy se až do 60. let 20. století nekřížily, přestože byly po 2 000 let vystaveny vzájemnému kontaktu.


Podle dvou výzkumných prací publikovaných v časopise Current Biology se domácí kočky dovezené z Blízkého východu a divoké kočky původem z Evropy smísily až v 60. letech 20. století, přestože byly ve vzájemnému kontaktu po dobu 2 000 let.

Mezinárodní tým nalezl nové archeologické a genetické důkazy, které mění naše chápání historie koček v Evropě. Tým sekvenoval a analyzoval genom jak kočky divoké, tak kočky domácí, včetně 48 vzorků od moderních jedinců a 258 starobylých vzorků vykopaných z 85 archeologických nalezišť za posledních 8 500 let. Poté vědci vyhodnotili vzorce hybridizace (křížení) poté, co byly kočky domácí před více než 2 000 lety dovezeny do Evropy a přišly do kontaktu s původními evropskými divokými kočkami.

Křížení divokých a domácích koček

Výsledky studií ukazují, že kočky domácí a evropské divoké kočky se od svého zavlečení obecně vyhýbaly páření. Zhruba před 50 lety se to však ve Skotsku změnilo. Snad v důsledku úbytku populace koček divokých a nedostatku příležitostí ke křížení s jinými kočkami divokými rychle vzrostla míra křížení mezi kočkami divokými a domácími.

Moderní hrozby

Jo Howard-McCombe z Bristolské univerzity a Královské zoologické společnosti Skotska vysvětluje: "Křížení koček divokých a koček domácích proběhlo teprve nedávno. Je zřejmé, že křížení je důsledkem moderních hrozeb, které jsou běžné pro mnoho našich původních druhů. Ztráta biotopu a pronásledování přivedly kočky divoké v Británii na pokraj vyhubení. Je fascinující, že můžeme pomocí genetických dat nahlédnout do historie jejich populací a využít získané poznatky k ochraně skotských divokých koček."

Profesor Mark Beaumont z Bristolské univerzity říká: "Povaha skotské divoké kočky a její vztah k divokým domácím kočkám byl dlouho záhadou. Moderní molekulární metody a matematické modelování pomohly k pochopení toho, co skotská divoká kočka skutečně je, a hrozeb, které vedly k jejímu úbytku."

Domestikace zvířat

Domácí zvířata včetně skotu, ovcí, koz, psů a prasat jsou úzce spjata s lidmi již od vzniku zemědělských komunit před více než 10 000 lety. Tyto těsné vztahy vedly k tomu, že se rostliny a zvířata díky člověku rozšířily daleko za hranice svých původních areálů. V posledním desetiletí genomové sekvence moderních i starých jedinců odhalily, že při přesunu domácích zvířat do nových oblastí došlo k jejich křížení s blízce příbuznými divokými druhy, což dramaticky změnilo jejich genomy. Tento vzorec byl pozorován u všech domácích zvířat s výjimkou psů. 

Obě studie byly provedeny na univerzitách v Mnichově, Bristolu, Oxfordu a ve Skotské královské zoologické společnosti.

Foto: Pexels.com