03.07.22 Život s kočkou

Genetika vs. výchova: Co víc ovlivňuje osobnost vaší kočky?

Každá kočka je jiná. Jedna je mazlivá a stále vyžaduje pozornost, zatímco druhá potřebuje vlastní prostor. Kolem tajemství kočičích osobností panuje mnoho zažitých představ. Jaké faktory ve skutečně ovlivňují osobnost vaší kočky?

Mnohé studie prokázaly, že na temperamentu vašeho kočičího společníka se podílejí genetické faktory, ale stejně jako u lidí hraje velkou roli i výchova a prostředí, ve kterém kočka žije.

S tím souhlasí i veterinářka společnosti Excited Cats, doktorka Paola Cuevas, která studuje chování zvířat a strávila mnoho let mezi různými skupinami zvířat: "To, co utváří osobnost koček, je kombinací biologických faktorů, jako je genetika, vývoj mozku, pohlaví, věk, zdravotní stav, hormony a dosavadní životní zkušenosti a také učení daného jedince."

Osobnost může ovlivňovat i zdraví. Bojácné nebo úzkostné kočky mohou mít sníženou imunitu, zatímco hodně přátelské kočky jsou náchylné k nemocem z časté interakce s jinými kočkami.

Důležité vlivy

Klíčovým faktorem, který určuje osobnost kočky, je socializace s ostatními domácími zvířaty a lidmi v rané fázi života. Prvních 12 týdnů je rozhodujících pro výchovu vyrovnané kočky. Avšak socializace a výchova může mít vliv na utváření osobnosti vaší kočky až po dobu 2 let.

Plemenná příslušnost také ovlivňuje osobnost kočky. Ale i plemena koček, jako jsou mainské mývalí a siamské, nejsou všechna povahově stejná, ovlivňuje je i výchova.

Překvapivě důležitým faktorem je také dědičnost po otci. Potomci přátelského otce jsou obecně přátelštější, méně plaší a odvážnější než koťata od bojácného otce - ať už byla socializovaná, nebo ne. Koťata se také hodně naučí během prvních několika týdnů života s matkou. Pokud je matka bázlivá a plachá, je vysoká pravděpodobnost, že se některé z koťat bude chovat také tak.

A konečně, ačkoli to může znít zvláštně, vědci zjistili některé důkazy, že fenotypy (fyzické vlastnosti) hrají také roli v osobnosti kočky. Například oranžoví kocouři jsou často sociálně dominantnější a dokonce agresivnější vůči ostatním kočkám, ale k lidem jsou obecně přátelští. Například želvovinové koky bývají v blízkosti člověka plaché a podezřívavé.

Kočičí pětka

Ve studii zveřejněné v roce 2017 se vědci snažili objevit u koček znaky, které by spolehlivě předpověděly jejich typ osobnosti. Dotazovali se téměř 3 000 majitelů domácích koček a z jejich odpovědí vyplynulo pět faktorů, které mohou spolehlivě popsat téměř všechny kočičí osobnosti, známé jako "kočičí pětka": 

- Neuroticismus (strach, nervozita, úzkost)

- Extraverze (aktivita, zvědavost, chytrost)

- Dominance (šikana, agresivita)

- Impulzivita (bezohlednost, nevyzpytatelné chování)

- Přívětivost (náklonnost, přátelskost)

Proč je to důležité? Vědci se domnívají, že určení primární osobnosti může pomoci zlepšit kočičí život, protože majitelé mohou pozorovat její preference. Pokud je například vaše kočka přirozeně extravertní a odvážná a najednou bojí a je bázlivá, pravděpodobně ji něco trápí (např. nějaká změna v prostředí). Nebo u přirozeně přátelských koček mohou jakékoli známky neklidu ukazovat na skrytou nemoc nebo zranění.

Vše ovlivňuje i prostředí a doktorka Cuevas opakuje, že "předpokládat, že Ragdoll bude vždy "přátelský a mazlivá", je chybné - prostředí a životní zkušenosti budou hrát hlavní roli ve vývoji osobnosti. Týrané nebo zanedbávané zvíře s největší pravděpodobností nebude mít "přátelskou" osobnost".

Další členka veterinárního týmu ExcitedCats, Dr. Chyrle Bonk, opakuje, že "bez ohledu na typ osobnosti vaší kočky je důležité vědět, co je normální chování, abyste mohli rychleji rozpoznat, když něco není v pořádku. Změny v chování nám mohou prozradit mnoho o fyzickém a psychickém zdraví kočky."

Příroda vs. výchova

Ačkoli je třeba provést ještě mnoho výzkumů, zdá se, že kočičí osobnost je dána mnoha faktory –  povahou a výchovou. Určitě existují některé zděděné genetické rysy, které mohou určovat temperament kočky, ale zdá se, že výchova, prostředí a úroveň socializace jsou pro ovlivnění její osobnosti stejně důležité, ne-li důležitější.

Zdroj: Excited Cats
Foto: Pixabay