Omlouváme se, ale z technických důvodu může dojít ke zpoždění odeslání objednávek o 1 den. Děkujeme za pochopení
23.03.13 Zdraví a nemoci

Jaké jsou nejčastější jedy?

 

Otravy patří mezi nejzávaznější diagnózy, které bohužel často končí smrtí zvířete. Příznaky jsou různé, zálaží na typu chemické látky, její jedovatosti a také jejím pozřeném množství. Nejčastěji můžeme u postiženého jedince pozorovat nervové příznaky (křeče, nekoordinované pohyby, slinotok), zvracení a průjem.

Až 90% všech otrav je způsobeno perorálním příjmem toxinu – olízáním, vypitím nebo sežráním. Toxiny mohou do organismu proniknout také přes dýchací cesty – nadýcháním, např. při aplikaci různých sprejů nebo pobytem v uzavřené místnosti s vysokou koncentrací toxické látky. Další cestu vstupu představuje kůže, která bývá zasažena politím, nasprejováním nebo posypáním. Toxiny mohou do organismu vniknout také okem postiženého zvířete. Podle místa působení můžeme toxiny dělit na látky působící místně a celkově.

 

Přehled nejčastějších jedů:

Karbamáty

Kde se vyskytují? Součástí postřiků proti hmyzu

Příznaky otravy – slinění, zvracení, záškuby svalů, křeče, zornice jsou stažená, smrt nastává v důsledku zástavy dýchání

Lze podat protijed, ale při rozvoji nervových příznaků již zvíře nelze zachránit.

Pyretroidy

Kde se vyskytují? Součást postřiků proti hmyzu, také v antiparazitárních prostředcích používaných u psů a koček

Příznaky otravy – zvracení, slinění, záškuby svalů, poruchy rovnováhy, výpadky dechu

Toxické zejména pro kočky. Lze podat protijed, k úhynu dochází jen výjimečně, příznaky otravy za několik hodin od intoxikace většinou vymizí.

 

Kumariny

Kde se vyskytují? Součást nástrah proti hlodavcům, k otravě stačí pozření otrávené myši.

Příznaky otravy – krvácení z tělních otvorů (čumák, konečník, krev je přítomna také ve stolici, moči a zvratcích), anémie a slabost. Zvíře umírá v důsledku vykrvácení do břicha

Po otravě je nutné podávat dlouhodobě vitamin K, který působí jako protijed. Do úplného vyléčení je nutné zvíře chránit před situacemi, které by mohly vyvolat krvácení.

 

Fosfid zinku

Kde se vyskytuje? Je součástí nástrah proti hlodavcům, k otravě stačí pozření otráveného hlodavce.

Příznaky otravy – zvracení, průjem, ve kterém se může vyskytovat krev, bolesti břicha. Zvíře hyne během několika hodin v důsledku selhání jater, ledvin a srdečního oběhu

Jestliže byla pozřena smrtelná dávka (u mladých nebo malých zvířat stačí jediná myš), zvíře nelze zachránit.

 

Strychnin

Kde se vyskytuje? Součást nástrah proti hlodavcům. Ačkoliv se už nepoužívá, může se ještě vyskytovat v domácnostech, kdy si lidé nakupovali jedy do zásoby.

Příznaky otravy – lekavost, svalové záškuby, třes a křeče, smrt v důsledku zástavy dýchání

Pokud byla otrava zachycena až v okamžiku křečí, zvíře nelze zachránit.

 

Olovo

Kde se vyskytuje? Součást antikorozních nátěrů.

Příznaky otravy – průjem střídá zácpa, zvracení, bolest břicha, lekavost až hysterie, agresivita, skřípání zubů, problémy s viděním, svalové křeče až ochrnutí

Zvíře lze vyléčit, ale pokud je otrava zachycena až v pokročilém stadiu, zůstávají trvalé neurologické následky.

Rtuť

Kde se vyskytuje? Součást mořidel, kterými se ošetřují osiva. Otrava je možná, když zvíře pozře ošetřené obilí nebo otrávené ryby, které byly krmeny tímto obilím.

Příznaky otravy – zvracení a krvavý průjem, vředy v tlamě, černý lem dásní, malé množství moče, křeče, ochrnutí, bezvědomí, úhyn

Záleží na chemické formě rtuti, pokud je otrava zachycena včas, lze zvíře vyléčit.

Měď

Kde se vyskytuje? Součást protiplísňových prostředků užívaných v zemědělství.

Příznaky otravy – zvracení, průjem, bolesti břicha, třes, ochrnutí, bezvědomí, úhyn

Jestliže je otrava zachycena včas, lze ji vyléčit.

Kyanovodík

Kde se vyskytuje? Je obsažen v peckách broskví a meruněk. K otravě stačí cca 10 jader.

Příznaky otravy – zrychlené dýchání, šok, bezvědomí, úhyn obvykle do 40 minut po pozření. Kyanovodík je totiž velmi toxický! Zvíře lze vyléčit, pokud jsou na začátku otravy podány speciální protijedy.

Kofein a teobromin

Kde se vyskytuje? Kakao a čokolády.

Příznaky otravy - zrychlené dýchání a činnost srdce, neklid, svalové záškuby, křeče, krvácení na sliznicích Velmi záleží na pozřeném množství, obsahu kakaa, váze zvířete a jeho celkovém zdravotním stavu. Při adekvátní léčbě lze zvíře zachránit.

Jak zvířeti pomoci?

  • Co nejrychleji ho odvezte na vterinu! Dopředu tam zavolejte a upozorněte, že vezete urgentní případ a s veterinářem se poraďte o první pomoci. V mobilním telefonu proto mějte uložen jeho kontakt, případně telefonní číslo na veterinární kliniku, která má nonstop službu s možností okamžité hospitalizace. Při rozhovoru s veterinářem uveďte, jaké má zvíře příznaky, kdy se objevily a jaká opatření již byla provedena. Pokud víte, čím bylo zvíře otráveno, je to velká výhoda. Je-li to možné, vezměte s sebou i obal od pozřeného jedu nebo chemikálie.

  • Do 2 hodin od požití jedu má význam vyprázdnění žaludku. Potom je už zvracení bezúčelné, jelikož jed postoupil z žaludku do střev. Vyvolání zvracení lze provést jen u zvířete, které je při vědomí a nemá křeče. U psů lze podat 3% peroxid vodíku, který mu vstříknete pomocí injekce na kořen jazyka, tlamu mu držte tak, aby tekutinu mohl spolknout. Jaké množství? Přibližně jednu polévkovou lžíci na každých 5kg tělesné hmotnosti. S kočkami je situace složitější, protože si vstříknutí peroxidu většinou nenechají líbit.

  • Jestliže víte, že zvíře pozřelo nějakou žíravinu, nesnažte se vyvolávat zvracení (hrozí protržení jícnu a žaludku), ale naopak do něj dostaňte chladnou vodu (cca 2-5 dl). K pití se postižené zvíře nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v tlamě nebo v krku. Sami nepodávejte živočišné uhlí (začernění způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek). Nepodávejte žádné jídlo. Pokud je postižené zvíře v bezvědomí, nebo má-li křeče, nepodávejte ani vodu. Okamžitě zvíře transportuje k veterinárnímu lékaři.

  • Mějte doma vždy v zásobě živočišné uhlí, má totiž schopnost navazovat na sebe některé jedy a tím je neutralizovat. Protože jím nejde předávkovat, můžete v akutních případech použít klidně celé platíčko (obecně se udává, že lze použít cca 5-20 tablet podle velikosti zvířete).

  • V případě, že došlo k zasažení kůže, je nutné zvíře rychle omýt vlažnou vodou, řada jedů se totiž vstřebává i kůží! Zasažená místa oplachujte po dobu 10-30 minut. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Zvíře přikryjte, aby neprochladlo, podle závažnosti situace a rozsahu poškození zajistěte lékařské ošetření.

  • Pokud jsou zasaženy oči, vymyjte je velkým množstvím čisté vody. Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko, zajistěte co nejrychleji veterinární ošetření.

  • Při nadýchání žíravinou (platí pro látky, které vyvolávají otok plic) rychle dopravte postižené zvíře na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach tlamy, případně čenichu, vodou, zajistěte zvíře proti prochladnutí a okamžitě ho transportujte k veterinárnímu lékaři!

 

Zdroj: Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček, Renata Popelářová, Grada, www.grada.cz

Vettox - Veterinární toxikologická databáze,www.vettox.cz