13.04.14 Život s kočkou

Jaké jsou přínosy felinoterapie?

Felinoterapie využívá pozitivní interakce mezi člověkem a kočkou k léčbě nebo podpoře psychického i fyzického zdraví u lidí. Navíc kočky, které jsou pro felinoterpii vhodné, berou celý proces jako hru. Velkým přínosem pro ně je, že nepociťují nudu a nevšímavost okolí. A jaké benefity přináší lidem?

Senioři

Návštěvy koček (společně s majitelem) v domovech důchodců představují pro seniory příjemné zpestření. Největší užitek přinášejí těm starým lidem, kteří pociťují nedostatek sociálních kontaktů ve svém novém prostředí nebo jim schází kontakt se zvířetem. Navíc pro mnoho seniorů jsou tyto návštěvy jedinými návštěvami, protože mnozí z nich nemají děti či příbuzné, kteří by za nimi pravidelně chodili. Zvlášť těm klientům, kteří jsou v domově důchodců krátkou dobu, pomohou tyto návštěvy překlenout kritické období přivykání. Senioři se většinou na felinoterapii moc těší, při dotyku s kočkou se jim prohřívají ruce, a zároveň je to uklidňuje. Z výzkumů také vyplývá, že zooterapie lidem snižuje napětí a krevní tlak. Kočky také evokují u seniorů vzpomínky na vlastní zvířata. Díky tomu dochází ke stimulaci paměťových funkcí... Během praktikování felinoterapie může docházet k vytváření určitých skupinek klientů, kteří se scházejí v pravidelnou dobu návštěv a vytvářejí „kroužek“. Senioři vyprávějí o svých zážitcích, svých vzpomínkách a často zde panuje příjemná a uvolněná atmosféra, dochází ke sblížení a odbourávání bariér mezi klienty samotnými.

 

Děti

Děti se během felinoterapie učí pečovat o zvířata, zvládat je, navazovat s nimi kontakt. Vytváří se v nich vědomí sounáležitosti s živými tvory. Dalšími benefity je také uvolnění, radost a legrace, kterou zažívají. Můžeme pozorovat velké zklidnění, uvolnění a určitou formu psychické relaxace. S dětmi se specifickými potřebami lze procvičovat jemnou motoriku při česání, kartáčování, hlazení a nabízení pamlsků. Také při zapínání a odepínání postroje se procvičují drobné ručky. Obecně můžeme říct, že práce s kočkou je vhodná zejména k rozvíjení jemné motoriky, získání hezkých prožitků a navázání vztahu ke zvířatům.

 

Zdroj: Zooterapie ve světle objektivních poznatků, kolektiv autorů, Dona, 2007