14.07.14 Zdraví a nemoci

Jaký je rozdíl mezi sterilizací a kastrací?

Možná už jste slyšeli pověru, že samci jsou kastrováni a samice sterilizovány. Není tomu tak, jedná se o chybné použití odborných lékařských termínů.

Pod pojmem kastrace se rozumí odstranění orgánů produkujících pohlavní hormony, což jsou u kocourů varlata a u koček vaječníky. Vzhledem k tomu, že u kocourů se chce většinou potlačit nejen schopnost rozmnožování, ale také zájem o mrouskající kočky (u koček se zase eliminuje mrouskání), jsou kočky běžně kastrovány (nezávisle na pohlaví).

Sterilizací se rozumí přerušení vodiče reprodukčních buněk, což jsou v případě kocourů chámovody a v případě koček vejcovody. Zároveň však produkce hormonů zůstává nedotčena, takže kočka se dále mrouská a samec má i nadále zájem o kočky a může je krýt. Kastrace je podle odborníků vhodnější. Sterilizace totiž nechrání samici (na rozdíl od kastrace) před rakovinou a záněty pohlavního ústrojí a mléčných žláz. Po sterilizaci nedojde k odstranění projevů říje (značkování, mrouskání atd.), ale pouze k zabránění případného zabřeznutí. Přitom sterilizace není tak spolehlivá, může totiž dojít ke znovu zprůchodnění podvázaných cest k pohlavním orgánům.

 

Zdroj: Psi, kteří štkají, nekoušou?, Imke Niewöhner, Grada, 2009, www.grada.cz