14.07.14 Zdraví a nemoci

Jaký je rozdíl mezi sterilizací a kastrací?

Možná už jste slyšeli pověru, že samci jsou kastrováni a samice sterilizovány. Není tomu tak, jedná se o chybné použití odborných lékařských termínů.

Pod pojmem kastrace se rozumí odstranění orgánů produkujících pohlavní hormony, což jsou u psů/samců varlata a u fenek vaječníky. Vzhledem k tomu, že u psů se chce většinou potlačit nejen schopnost rozmnožování, ale také zájem o hárající feny (u fenek se zase eliminuje hárání), jsou psi běžně kastrováni (nezávisle na pohlaví).

Sterilizací se rozumí přerušení vodiče reprodukčních buněk, což jsou v případě samců chámovody a v případě fenek vejcovody. Zároveň však produkce hormonů zůstává nedotčena, takže fena tedy dále hárá a samec má i nadále zájem o fenky a může je krýt.

Kastrace je podle odborníků vhodnější. Sterilizace totiž nechrání samici (na rozdíl od kastrace) před rakovinou a záněty pohlavních ústrojí a mléčných žláz. Po sterilizaci nedojde k odstranění projevů říje, ale pouze k zabránění případného zabřeznutí. Přitom sterilizace není tak spolehlivá, může totiž dojít ke znovu zprůchodnění podvázaných cest k pohlavním orgánům.

Zdroj: Psi, kteří štkají, nekoušou?, Imke Niewöhner, Grada, 2009, www.grada.cz