27.12.10 Život s kočkou

K čemu slouží průkaz původu?

Pokud jste někdy zavítali na výstavu koček, jistě jste si všimli, že výstavní kočky se liší od obyčejných koček domácích. Tím rozhodně nechci říct, že by domácí kočičky byly méně krásné, ale vypadají jinak, neboť i jejich původ je odlišný od koček šlechtěných.

 

Kočičí plemena

Jistě mi potvrdíte, že známe spoustu plemen koček, která se mezi sebou hodně liší. Mezi laickou veřejností jsou hodně známé kočky britské. V povědomí jsou také perské kočky, s jejichž chovem jsme se v Čechách setkávali už od pradávna. V posledních letech se velmi oblíbenými staly kočky mainské mývalí, které lidem imponují svou krásnou srstí a mohutným vzhledem. Tím ale není výčet plemen rozhodně vyčerpán. Známe kočky habešské, siamské, americké, bengálské, balinéské, barmské, evropské, exotické, kočky plemene sphynx a řadu dalších. Plemen je zkrátka hodně a pokud se rozhodneme si kočičku s průkazem původu (zkráceně s PP) pořídit, budeme mít rozhodně z čeho vybírat.

 

Odlišnosti

Jednotlivá plemena koček se ale mezi sebou liší v první řadě vzhledem, jež je daný přesně určenými plemennými znaky, kterých by se každý chovatel měl snažit dosáhnout. Těmto znakům se obecně říká standard. Mezi rasami jsou známy odlišnosti i v povaze. Proto než se rozhodneme pro vysněnou kočičí šlechtičnu, neměli bychom výběr vhodného plemene podcenit. Každému potenciálnímu zájemci o kotě s průkazem původu bych doporučila navštívit výstavu koček, kde bývají jednotlivá plemena bohatě zastoupena. Vždyť na výstavě se v jeden den sejde třeba 150 koček. Přímo chovatelů  se můžeme zeptat na povahu daného zvířete, na náročnost péče o srst a celkový potřebný přístup ke kočce.

 

Průkaz původu není zbytečný papír

Pokud se rozhodneme pro kočičku určitého plemene, měli bychom si pořizovat zvíře s rodokmenem, s tzv. průkazem původu. V něm zjistíme vedle jména kočky, plemene, barvy, data narození a pohlaví také předky. Rodokmen je zjednodušeně řečeno tabulka, která uvádí přesnou identifikaci daného zvířete. Nahoře se uvádí jméno otce, dole jméno matky. Studiem tabulky se dostaneme mezi předky až do čtvrté generace, která se v rodokmenu postupně větví. Zjistíme zde jména předků, jejich barvu, dosažený výstavní titul, jejich evidenci v plemenné knize koček a v neposlední řadě i číslo čipu, který je dnes již pro chovná zvířata povinný. Pokud bychom chtěli pátrat v historii, můžeme se z rodokmenů předků ze čtvrté generace dostat ještě mnohem dál.

 

Rodokmen, co vše z něj můžeme vyčíst?

V průkazu původu objevíme také tzv. EMS kód, je to zkratka pro plemeno a barvu daného zvířete. Jako příklad si uvedeme EMS kód ve tvaru BRI d 24. Z této zkratky se dozvíme, že se jedná o kočku britskou (plemeno rozeznáme označením BRI), červenou (barvu značí písmeno d) a tečkovou (číselný kód 24 je symbolem pro tečkovanou kresbu srsti). Každé zvíře má v rodokmenu uvedeno číslo, pod kterým je evidováno v plemenné knize koček. Toto číslo začíná symbolem (CZ) ČSCH LO. V průkazu původu nalezneme také údaje o chovateli a o majiteli daného zvířete. Je nutné připomenout, že průkaz původu je úřední listina a jeho padělání, úpravy nebo zneužití je trestné. Je platný se dvěma podpisy - s podpisem a razítkem plemenné knihy a s podpisem chovatele, od kterého koťátko pochází.

Jedině u kočičky s průkazem původu máme jistotu, kdo byli její předci a víme, že je to skutečně plemeno, které chceme mít doma. U kočiček „bez papírů“ je identifikace předků složitější a my se musíme spoléhat pouze na informace chovatele, které bohužel ne vždy bývají pravdivé. Nechci se tím dotknout chovatelů koťátek bez průkazu původu, i mezi nimi se jistě najdou spolehliví a svědomití lidé, ale setkala jsem se s hodně případy, kdy tomu tak bohužel nebylo. Abychom celou problematiku koček bez průkazu původu pochopili, musíme si alespoň něco málo povědět o chovatelství jako takovém.

 

Podmínky k získání PP

Odchovávat koťátka s průkazem původu lze pouze s kočkami, která tento průkaz mají. Matka kočka a otec koťátka musejí mít získanou chovnost, kterou mohou dosáhnout absolvováním minimálně jedné výstavy, na které obdrží známku výborná nebo velmi dobrá. Na výstavě kočku hodnotí kvalifikovaní posuzovatelé, kteří výborně znají standard a z chovu se tak vyloučí zvířata, která jej nesplňují.

Cílem chovu koček s průkazem původu není pouze docílit kvalitního vzhledu kočky, ale i snaha působit na povahovou stránku kočky a v neposlední řadě z chovu vymítit zdravotní a genetické vady. Kočky, které nesplňují standard plemene, zvířata se zdravotními problémy nebo agresivní jedinci bývají z chovu vyřazeni, aby tyto vady nemohli přenášet dále na své potomky.

Svědomitý chovatel do chovu prodává pouze nejlepší zvířata z daného vrhu. Chovatel musí mít také založenou chovatelskou stanici, kde potom eviduje koťátka jednotlivých vrhů. Jméno chovatelské stanice se potom stává součástí jména koťátka. První písmeno jména kočky zase vypovídá o vrhu, ze kterého kotě pochází. Vše si vysvětlíme na příkladu. Kocourek se jmenuje Ikky SweetNozzles, CZ. Z jeho jména zjistíme, že je to koťátko, které se narodilo ve vrhu I, v chovatelské stanici SweetNozzles, CZ.

 

Koťátka s PP, Plemenná kniha koček

Pokud chceme odchovávat koťátka s PP, musí mít oba rodiče PP a zároveň musí být uchovněni. Dále musíme mít založenou chovatelskou stanici. Všechna narozená koťátka z takového spojení potom získají průkaz původu. Pozor, tato koťátka tak nemají povolenou automaticky i chovnost. (Jak již bylo řečeno, pokud na těchto zvířatech chceme v budoucnu chovat, musíme absolvovat minimálně jednu výstavu, kde získáme titul výborná nebo velmi dobrá.) Všechna zvířata s průkazem původu jsou na žádost chovatele evidována v plemenné knize koček, kam jsou zaneseny i údaje o dosažených výstavních titulech.

 

Je PP zbytečná investice?

V povědomí lidí stále ještě nejsou zakořeněné důvody, proč by si měli vybírat kočku s průkazem původu. Často slýchávám názor, že se lidé nechtějí věnovat chovu, a tak je přece  zbytečné investovat do kočky s průkazem původu. Opak je však pravdou. Rodokmenem vás chovatel nenutí do výstav a do dalšího pokračování v chovu, pouze vám tak zajistí, že doma máte skutečně kvalitní zvíře.

Pokud si přejeme pořídit si skutečně kočku daného plemene se vším všudy, potom se tato investice vyplatí. Jak jsme si již řekli výše, u kočky bez průkazu původu nikdy nemáme jistotu, kdo jsou její předci a jestliže neznáme standard daného plemene, potom ani nevíme, zda je kočka plemeni podobná. Malé kotě může být navíc plemeni podobné, ovšem při dosažení dospělosti, vyniknou výrazné odlišnosti. Při pročítání inzerátů často narazíme na nabídky typu „prodám čistokrevnou kočičku bez průkazu původu“, což se často nezakládá na pravdě. Samozřejmě se může jednat o koťátka rodičů s průkazy původu, kteří pouze nejsou uchovněni, ale je třeba se pídit i po příčinách, proč tomu tak není. Tyto případy jsou však méně časté… Bohužel častěji se setkáváme s případy, u kterých se jedná o kočky bez průkazu původu, někdy je dokonce i otec koťátek neznámý.

 

Dejte šanci kočičkám v útulcích

Možná namítnete, že každá kočička je krásná, a že vám udělá radost i nešlechtěná kočka bez průkazu původu. Máte pravdu, ale v tomto případě nevidím důvod, proč si kupovat kotě napůl britské či siamské, když kočičí útulky praskají ve švech. Pokud vám tedy skutečně nezáleží na tom, jaké plemeno budete doma mít, udělejte alespoň jednu útulkovou kočičku šťastnou. Bydlím na vesnici, a tak všude kolem sebe vidím, že se zde pohybuje spousta kočiček bez domova, které by daly vše za to, aby měly své zázemí, láskyplné prostředí a stále plné mističky.

 

Zodpovědnost chovatele na prvním místě

Svědomití chovatelé prodávají koťátka až ve věku třinácti týdnů, jak jim určuje chovatelský řád. V tomto věku jsou již koťátka plně samostatná, socializovaná a jsou připravená k odchodu do nových domovů. Chovatelé koček bez průkazu původu dělají často zásadní chybu, neboť prodávají koťátka příliš mladá. Do nových domovů odcházejí často ve věku, kdy by měla být ještě u své maminky a ostatních sourozenců. Z  předčasného odebrání koťátka od matky v budoucnu vzniká spousta zbytečných problémů. Solidní chovatel by měl nechat koťátka očkovat alespoň proti základním nemocem, jak mu určuje chovatelský řád a nechat kotě i přeočkovat. Pravidelné odčervení by mělo být samozřejmostí. Tím, že chovatelé koťátek bez PP předají novému majiteli kotě v raném věku, zbavují se často odpovědnosti za očkování zvířete a tím i spojené náklady. Pořizovací cena kotěte je sice nižší, ale nový majitel musí počítat s dodatečnými náklady. Bohužel často slyším i o případech, kdy kotě přijde do nového domova nemocné, zablešené, s průjmem a to potom náklady na veterinární péči vzrůstají mnohonásobně. Samozřejmě nelze házet všechny do jednoho pytle a i mezi chovateli koček bez PP se určitě najdou milující lidé, kteří poskytnou koťátkům kvalitní péči. V tomto článku jsem ale chtěla upozornit na situace, které se bohužel dějí a novým majitelům často zkazí prvotní radost z pořízení čtyřnohého kamaráda.

 

Chovatelský servis

Při pořizování koťátka se informujte i na chovatelský servis, který s koťátkem získáváte. Mnoho chovatelů nabízí tzv. doživotní chovatelský servis. Na naši chovatelskou stanici se noví majitelé koťátek mohou kdykoliv obrátit, jsme jim vždy k dispozici a zůstáváme s nimi v kontaktu i po odchodu kotěte do nového domova. Jsme moc rádi, když vidíme, jak v novém prostředí vyrůstá, jak se mu daří. Mezi námi a novými majiteli vznikla řada krásných přátelství. Kočičky nás seznámily s lidmi, se kterými bychom se jinak asi nikdy nesetkali a my jsme jim za to vděční. Přeji i vám, abyste si koťátko pořídili od milujícího člověka a dokázali mu poskytnout láskyplné prostředí a vše, co potřebuje.

 

Text: Iva Kaprálková

Chovatelská stanice britských koček SweetNozzles, CZ

www.sweetnozzles.unas.cz

 

Foto: Iva Kaprálková

Renata Hofmann, www.konepsikocky.cz