19.06.22 Život s kočkou

Kočičí řeč těla

Řeč těla je užitečným ukazatelem psychického rozpoložení koček. Je však důležité dívat se na zvíře jako na celek. Postoj může v různých situacích znamenat něco úplně jiného. 

Například když se kočka nahrbí do oblouku (kočičí hřbet), může se cítit ohrožena, ale s nahrbeným hřbetem také zdraví svého majitele, když se mu přátelsky otírá o nohy. To je důvod, proč je důležité vnímat všechny znaky chování komplexně. Berte proto v úvahu řeč těla, výraz tváře, naježení srsti a kontext celé situace. Další dobrý příklad postoje, který může mít víc interpretací, je kočka přikrčená nízko k zemi se všemi čtyřmi tlapkami zastrčenými pod sebou a s napjatými svaly. V závislosti na situaci to může znamenat, že kočka číhá přikrčená v lovecké pozici, připravená vrhnout se na hračku nebo kořist. Má rozšířené zorničky, pohled soustředěný směrem k lovenému objektu a lze pozorovat přepínání váhy těla mezi zadníma nohama (těsně před tím, než se kočka vrhne na kořist). Nicméně i v jiných situacích, například když je kočka postavena tváří v tvář něčemu, co vnímá jako ohrožení, kočka zaujímá přikrčený postoj. Je to odrazem negativního emocionálního stavu, který může být způsobena stresem, bolestí nebo obojím. Kočka má všechny čtyři tlapky schované pod sebou, má napjaté svaly, aby mohla snadno utéct v případě potřeby. Tato pozice také zajišťuje schované břicho (nejzranitelnější část těla) i všechny končetiny, které jsou nezbytné pro útěk.

Ukazování břicha
Uvolněné kočky často leží natažené na zádech a odhalují oblast břicha. Mnoho koček to dělá na pozdrav. Bohužel lidé často dělají chybu, že kočku hned začnou drbat na břiše, což může někdy vést k tomu, že je poškrábe nebo pokouše. I když některým kočkám se hlazení na břiše líbí, většina z nich to maximálně toleruje, velká část to přímo nesnáší. 

Ocas
Poloha ocasu může také vyjadřovat náladu. Naznačuje, zda se kočka cítí dobře, je rozrušená nebo ohrožená. Například rychleji se pohybující ocas znamená rozrušení a člověk by se jí neměl snažit hladit.

Uši
Kočky mají výborný sluch a jsou schopné otáčet a pohybovat ušima různými způsoby. Uši směřující dopředu jsou obvykle vidět v klidu u uvolněné kočky a lze je považovat za neutrální polohu. Kočka se však může jen soustředit na něco, co je před ní, takže by se měla brát v potaz celá řeč těla (upřený pohled atd.) Sklopené uši mohou naznačovat strach a úzkost. Kočka, která se připravuje na konflikt pravděpodobně sklopí uši, aby se vyhnula nebezpečí a aby se uši ochránila před možným zraněním. 

Oči
Oči, resp. konkrétně jejich zorničky, se mohou buď rozšířit (zvětšit se), nebo zužovat (zmenšovat), aby propouštěly více nebo méně světla a tím získaly více informací o svém okolí. Kočka s rozšířenými zornicemi se mohou cítit zranitelné nebo ve stresu, ale může to být také proto, že jsou vzrušené nebo loví. Kontext je velmi důležitý, například málo světla v místnosti způsobí zvětšené zornice, aniž by byla kočka ve stresu. Kočky, které odpočívají a cítí se uvolněně, budou mít často napůl zavřené oči. Někdy však mžourání může znamenat, že pociťují bolest nebo se cítí nepříjemné. Kočky se obvykle snaží vyhnout přímému očnímu kontaktu, které považují za konfrontační. Naopak pomalým mrkáním dávají najevo, že je vše v pořádku a cítí se uvolněně.

Mňoukání
Ve volné přírodě kočky moc nemňoukají. Hlasové projevy jsou často omezeny jen na interakce mezi kočkou a jejími koťaty, nebo na období říje. Domácí kočky se naučily, že mohou mňoukáním získat od majitele to, co chtějí (otevření dveří, krmivo atd.). Kočky si často vytvoří repertoár individuálního mňoukání, které mají pro majitele specifický význam. Některá plemena jsou obzvlášť hlasitá (např. barma, orientální). Některé hlasové projevy jsou poměrně snadno pochopitelné pro všechny, například když kočka syčí, znamená to, že se cítí ohrožená a varuje, aby se k ní nikdo nepřibližoval. 

Pachy
Kočky ve volné přírodě mezi sebou komunikují především prostřednictvím pachu a feromonů. Používají je jako vzkazy nebo znamení pro ostatní kočky, ale také samy pro sebe. 

Zdroj: Cats Protection, The Behaviour Guide 
Foto: Pixabay