27.09.21 Život s kočkou

Kočky milují stálý režim

Kočka, která pravidelně zvrací chomáče chlupů, odmítá krmivo nebo močí mimo toaletu, nemusí být nemocná, možná je jen ve stresu kvůli nějaké změně, která narušila její rutinu nebo domácí prostředí.

Podle studie Státní univerzity v Ohiu zdravé kočky, stejně často jako chronicky nemocné, odmítaly potravu, zvracely a vykonávaly potřebu mimo kočičí toaletu v reakci na různé změny v jejich zaběhnutém režimu. Výzkumníci zdokumentovali tyto problémy jak u zdravých koček, tak u koček s kočičí intersticiální cystitidou, což je chronické onemocnění charakterizované opakujícími se bolestmi močového měchýře a často i naléhavou a častou potřebou močení. Když se u koček vyskytly tzv. neobvyklé vnější události, jako například změna krmného režimu nebo se vyměnil člověk, který o kočku pečoval, zdravé kočky vykazovaly stejně často problémy jako kočky chronicky nemocné. Obě skupiny se v reakci na neobvyklé události chovaly stejně „nemocně“. Z výzkumu také vyplynulo, že obě skupiny byly více než třikrát více ohroženy tím, že se budou „chovat nemocně“, když dojde k narušení jejich rutiny. Je také potřeba si uvědomit, že to, co může být obecně považováno za běžné, nemusí být nutně normální. Například časté zvracení chlupových chomáčů není normální. Vědci si myslí, že se to děje kvůli tomu, že stres mění pohyblivost žaludku koček a to vede ke zvracení. Předchozí výzkumy prokázaly, že diagnóza intersticiální cystitidy u koček silně souvisí s řadou dalších zdravotních problémů. Skutečnost, že zdravé kočky vykazují některé z těchto stejných problémů tváří v tvář stresu, naznačuje, že veterinární lékaři by měli při posuzování zdravotních problémů koček brát v úvahu i podmínky prostředí a zajímat se o to, jak zvíře žije, tvrdí vědci. 
Studie byla publikována v časopise Journal of the American Veterinary Medical Association z 1. ledna 2011. 

Co kočkám vyhovuje?
 - Rutinní péče a krmení ve stejnou dobu
 - Stálé místo, kde je umístěn kočičí záchod a misky
 - Pravidelné čištění kočičí toalety a udržování čistého steliva
 - Dostatek různých hraček a podnětů ke hře
 - Možnost šplhání a škrábání na kočičím stromě
 - Mazlení a náklonnost od majitele

Fotka od sylwia_ z Pixabay