15.12.21 Život s kočkou

Kočky „nikoho“ doplácí na lidskou zlobu

Zima, mráz, hlad, žízeň, ale také lhostejnost, opovržení, zloba a nenávist mají za následek stovky zmařených životů koček „nikoho“, které svůj život započaly většinou jako nechtěné a odložené, nebo již jako potomci těchto nechtěných a odložených. Podle serveru Lidovky.cz živoří na ulicích v České republice  více než 28,5 tisíce koček
Život těchto koček je neustálým bojem o přežití. Zatímco od jara do podzimu dokáží více méně přežívat díky lovu volně žijících zvířat, zejména ptáků (k nelibosti ochránců přírody), zimní období je pro ně tvrdou zkouškou. Vezmeme-li v potaz, že jich má spousta i nějaký zdravotní problém, případně je mezi nimi i mnoho starých koček nebo naopak malých koťat, není s podivem, že zimu bez pomoci přežijí jen ti nejsilnější.
Andělé z masa a kostí vs. škarohlídi
Zamezit nekontrolovanému množení, léčba nemocí a hlavně péče v zimním období je posláním lidí, kterým osudy kočičích bezdomovců nejsou lhostejné. To oni monitorují zdravotní stav koček v dané lokalitě, zajišťují jejich odchyt, kastraci, adopci či návrat na danou lokalitu (spousta koček je neadoptovatelných), obsluhují tzv. krmící místa a zajišťují kočkám zimní příbytky. 
Příprava na zimu
Péče o kočky „nikoho“ představuje nemalé finanční a časové výdaje. Tato snaha však bývá marná, pokud se najdou lidé, kteří tyto aktivity nechápou a péči o polodivoké kočky odsuzují. Argumentují tím, že kočky se díky péči dobrovolníků pouze nekontrolovaně množí a svým výskytem obtěžují okolí. Jsou dokonce schopni krmící místa i přístřešky pro zimování ničit! „Někteří zájemci o boudičky na zimování se na nás obrací opakovaně, neboť je pravděpodobně neumístili dostatečně skrytě a někdo je buď odnese nebo zničí,“ uvádí Hana Janišová z klecanského útulku Kocour Felix  Pražského spolku ochránců zvířat, kteří zajišťují prodej boudiček. Dále doplňuje: „Nejdůležitější je ale příprava těchto polodivokých kočiček na zimu – musí být zdravé s dostatečnými tukovými zásobami a hustou srstí, což zajistí pouze pravidelné kvalitní přikrmování ještě před samotným zimním obdobím“. Na závěr dodává, že pro koťata je zima opravdovou hrozbou a vybízí veřejnost, aby se jich alespoň po dobu mrazů ujala a vzala je do tepla. Z jara je pak možné kočičky za pomoci některého z kočičích spolků či nadací, často i měst a obcí, nechat vykastrovat. 
Kočky „nikoho“ si svůj osud nevybraly. Neměly by proto na kruté zacházení doplácet. Řešením je osvěta mezi chovateli, zodpovědný přístup a pomoc těm, které neměly to štěstí, aby našly místo v domově i srdci některého z lidí. Více podrobností k problematice koček „nikoho“ najdete na stránkách Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat každoročně podporuje organizace zajišťující pomoc kočkám bez domova. Chcete-li finančně přispět na naši činnost, zašlete jakoukoli částku na bankovní účet ČSOB, 208077066/0300, konst. Symbol 558.
Foto: Maxpixel.net