31.10.16 Život s kočkou

Kočky žily v těsné blízkosti lidí již před 5300 lety

Podle některých zdrojů začala domestikace koček ve starověkém Egyptě asi před 4000 lety, ale nedávný výzkum, publikovaný v roce 2013, naznačuje, že divoké kočky žily v těsné blízkosti zemědělců na území dnešní Číny již před 5300 lety.

Jedna ze spoluautorek studie Fiona Marshall, PhD. profesorka archeologie z Washington University v St. Louis, uvedla, že výsledky ukazují, že kočky žily díky hojnému výskytu hlodavců v těsné blízkosti zemědělských vesnic. Tam, kde se skladovalo obilí, vyskytovalo se i velké množství myší, což pro kočky bylo výhodné, protože měly zdroj obživy na dosah. Výsledky této studie dokázaly, že konkrétně oblast Quanhucun byla zdrojem potravy pro kočky již před 5300 lety. I když se zatím nejednalo o kočky jako domácí mazlíčky, tím, že lovily myši, lidé jejich přítomnost tolerovali. Vztah kočka-člověk byl výhodný pro obě strany.

Kočičí pozůstatky bývají jen zřídka objeveny na archeologických nalezištích, proto neexistuje mnoho informací o tom, jak probíhalo zdomácnění koček. Dříve se předpokládalo, že jejich domestikace započala ve starověkém Egyptě (kočky tam byly chovány již před 4000 lety), ale nedávné výzkumy naznačují, že úzké vztahy s lidmi se mohou datovat ještě do dřívějších dob. Například na Kypru byl objeven téměř 10 000 let starý hrob člověka, který byl pohřbený s divokou kočkou.