25.01.15 Život s kočkou

Kolik je vaší kočce?

Už řadu let se traduje, že jeden rok psí či kočičí odpovídá sedmi rokům lidským. Je to skutečně pravda?

Ne, jedná se pouze o rozšířený mýtus. Kočky stárnou rychleji, když jsou mladší, ale s přibývajícím věkem se stárnutí zpomaluje. Dokonce již v půl roce nastupuje u některých koček říje. V jednom roce přestávají kočičí kosti růst. Roční kočka zhruba odpovídá 24letému člověku. Od této chvíle kočky stárnou přibližně rychlostí čtyři roky za každý jeden kalendářní rok. Níže uvedená tabulka nabízí orientační srovnání kočičího věku s věkem lidským.

Kočičí věk    lidský věk

6 měsíců     15 let
1 rok            24 let
2 roky          28 let
3 roky          32 let
4 roky          36 let
5 let             40 let
6 let             44 let
7 let             48 let
8 let             52 let  
9 let             56 let
10 let           60 let
11 let           64 let
12 let           68 let
13 let           72 let
14 let           76 let
15 let           80 let
16 let           84 let
17 let           88 let
18 let           92 let
19 let           96 let
20 let           100 let