10.12.19 Život s kočkou

Kolik lidí má kočku z útulku?

Zajímal nás názor na adopci koček z útulku, a proto jsme zjišťovali, jak jsou na tom Češi s přijmutím opuštěných koček do svých rodin.

Dle výzkumu společnosti GfK ze srpna 2018 na 40 procent majitelů koček nebo někdo z jejich rodiny si v minulosti vzali kočku z útulku.

Adopce kočky ano, nebo ne?

Výzkumníci se zeptali majitelů koček, zda někdy adoptovali kočku z útulku. 40 % lidí se vyjádřilo, že buď oni, nebo někdo z jejich rodiny již v minulosti kočku z útulku přijali do své do rodiny. Více byly v minulosti adopci nakloněny ženy než muži (44 % respektive 35 %). Nejvíce koček adoptovali lidé ve věku od 25 do 39 let a lidé nad 66 let. Podle regionů v minulosti nejvíce Češi přijali touto formou do své domácnost kočky v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Naopak nejméně koček si lidé osvojili v Olomouckém kraji. Výsledky v tomto ohledu potvrzuje i jednatelka spolku Pozor kočka! Kamila Hanesová, která se spolu s dalšími členy a dobrovolníky pomáhá opuštěným kočkám již více než 10 let: „Častěji nás kontaktují určitě ženy, bývají iniciátorem i hnacím motorem celého adopčního procesu. Na věku příliš nezáleží, míváme mladé zájemkyně, které třeba přijdou i s rodiči, pokud jim ještě nejsou plnoleté, ale už jsme svěřili do péče kočičku i paní, které bylo 85 let.“

Důvod adopce kočky z útulku

Nejčastějším důvodem adopce kočky z útulku je skutečnost, že lidé mají rádi zvířata a chtějí pomáhat opuštěným tvorům (69 % respektive 60 %). Jako další argument pro adopci koček uvádělo 29 % lidí, že kočky z útulku jsou vděčnější. Touha mít kočku z útulku bylo přání rodiny v 11 %.

Proč lidé nechtějí kočku z útulku?

Nejčastějšími důvody nepřijetí kočky z útulku je většinou fakt, že lidé již doma kočku nebo kočky mají, a to buď od příbuzných či známých (56 %) nebo se k nim kočka zatoulala a oni si ji nechali (28 %). Jako další argumenty neosvojení si zvířete z útulku uváděli lidé preferenci rasy, která v útulku není k dispozici, čistokrevnost plemene, ale také obavy z možnosti nemocí či plachost koček a špatnou adaptabilitu na domácí prostředí.

Fotka od Serge Uzan z Pixabay 

O výzkumu: Výzkum byl proveden společností GfK, metodou CAWI, v srpnu 2018, na reprezentativním vzorku 500 majitelů koček v České republice.