02.03.13 Život s kočkou

Majáky

Kočkovité šelmy označují všechna svá teritoria velkým repertoárem pachových stop, které mohou být nejrůznějšího druhu…

 

Kočky vytvářejí tzv. majáky, které ostatní kočky už z dálky rozlišují, představují totiž hranice revíru a měly by být respektovány. Podobné značky „vytvářejí“ kočky svými exkrementy, které nepřekrývají. Pachy oznamují, kdo je zde doma. Své bezprostřední okolí udržují kočky bez výměšků nebo exkrementy zahrabávají, aby byly chráněny před infekcemi a parazity.

Jednou z dalších oblíbených forem rozmisťování značek je škrábání, kdy pachy ze žláz mezi polštářky na tlapkách kočky rozmisťují na méně výrazných místech, avšak často. Vnitřní část teritoria si kočka označuje tam, kde se pravidelně pohybuje (činí tak, jak při chůzi, tak při broušení drápků či zahrabávání exkrementů). Obličejovými žlázami, které jsou umístěné na tvářích, zanechává pachy na předmětech či lidech – charakteristické je otírání hlavy. (Vůbec dávání „hlaviček“ společně s mžouráním, mazlením a otíráním je jasnou známkou přátelského chování. Naopak kočičí hřbet a výhružná mimika značí odmítnutí nebo nejistotu. Předení je pozitivní signál, zatímco prskání a vřískání označuje odmítavý postoj.)

Při chovu většího množství koček se často najdou nejistá zvířata, která mají v bytě potřebu upozorňovat na porušení osobního revíru, proto přestanou chodit na toaletu a své „majáky“ umisťují vždy co nejblíže sobě. Abyste těmto nepříjemnému chování předešli, vytvořte místa pro pachové zprávy. Do rohů, na boky skříní nebo na poličky umístěte škrabadla, které můžete koupit nebo vyrobit z drsných materiálů (zbytky koberců, dřevo omotané sisalem). Toalety postavte na hranice revíru, tedy na okrajové části bytu. Pokud kočka nehrabe ve stelivu, ale začne hrabat mimo toaletu, rozmisťuje značky tlapkami, je to zcela přirozené chování..

 

Zdroj: Bydlíme s kočkou, prakticky, příjemně, vkusně, Götz Eva–Maria, GRADA, www.grada.cz