Možnosti vakcinace koček

Následující text vám poslouží k orientaci v problému, zda nechat svého svěřence očkovat proti infekčním nemocem a proč. Věříme, že bude pro vás zajímavý a užitečný a pomůže těm, o které nám společně jde především - zvířatům.

Následující text vám poslouží k orientaci v problému, zda nechat svého svěřence očkovat proti infekčním nemocem a proč. Věříme, že bude pro vás zajímavý a užitečný a pomůže těm, o které nám společně jde především - zvířatům.

Proč kočku očkovat?

Všechna zvířata trpí svými nemocemi a kočka není výjimkou. Chceme-li mít doma zdravé zvíře, je především nutná prevence. Tak výrazně snížíme riziko infekcí, které ohrožují nejen kočku, ale i majitele.

Kterými infekčními onemocněními může kočka trpět?

Kočka je náchylná k poměrně značnému počtu různých infekcí. Jsou to především kočičí leukémie (nekontrolované bujení bílých krvinek), kočičí AIDS, rýma koček, chlamydióza, panleukopénie neboli úbytek všech bílých krvinek (tzv. mor koček), kočičí infekční peritonitida neboli zánět pobřišnice a v neposlední řadě vzteklina.

Co tato onemocnění způsobuje?

V naprosté většině jde o viry.

Existují zmíněná onemocnění také u nás?

Většina jmenovaných onemocnění je v našich podmínkách běžná a veterinární lékař se s nimi často u neočkovaných zvířat setkává.

Proti kterým onemocněním lze kočku naočkovat?

V současné době jsou k dispozici očkovací látky proti leukémii, rýmě, chlamydióze, panleukopéni, FIP a vzteklině. Dosud neexistuje vakcína proti kočičímu AIDS.

Jaká rizika plynou pro zdraví majitele, pokud jeho kočka není očkovaná?

Zásadním rizikem je vzteklina, která je přenosná ze zvířete na člověka. Při rozvoji klinických příznaků končí v naprosté většině případů smrtí zvířete anebo člověka.

Jaká rizika plynou pro zdraví neočkované kočky?

Velká. Především pro kočky toulavé nebo se volně pohybující venku, kdy je přenos z kočky či jiného zvířete na kočku velmi pravděpodobný. Většina infekčních onemocnění se přenáší prostým kontaktem pomocí slin, výměšků, výtoků z očí a nosu, močí, trusem, kousnutím či škrábnutím. Potyčkami kocourů se prostřednictvím četných škrábnutí a kousnutí přenáší především kočičí AIDS a vzteklina.

Jak se zmíněná infekční onemocnění projevují?

 • Obecně lze říci, že kočičí leukémie, AIDS a panleukopénie výrazně snižují imunitu zvířete, čili schopnost organismu se bránit proti infekcím. Kočka je potom mnohem náchylnější k různým nemocem, jako jsou záněty plic, střev, jater, močového měchýře, sliznic nosu, očí apod. Majitel pak přichází s kočkou, která má průjem, zvrací nebo kašle, frká a teče jí z očí. Prvotní příčinou tohoto stavu však není onemocnění, se kterým majitel přichází k veterináři, ale právě ono snížení obranyschopnosti organismu zapříčiněné některou ze jmenovaných infekcí.
 • Rýma koček a chlamydióza se projevuje výtokem z očí a nosu, frkáním a kašláním. Připomíná průběh naší chřipky.
 • Kočičí infekční peritonitida (FIP) je zákeřné onemocnění koček hlavně ve věku mezi 6.-12. měsícem života. Vytváří se tekutina v břišní anebo hrudní dutině, kočka chřadne, špatně dýchá a brzy hyne. U starších koček nemusí být příznaky tak výrazné, ale onemocnění v každém případě končí úhynem.
 • Vzteklina se projevuje změnami v chování, bázlivostí či agresivitou, apatií a později křečemi a smrtí zvířete.

Jsou uvedená onemocnění léčitelná?

Kromě rýmy koček a chlamydiózy jsou všechna tato onemocnění nevyléčitelná a při zahájení léčby jde vždy pouze o snahu prodloužit kočce život. Při podezření na vzteklinu je nutné kočku utratit.

Chci si pořídit kotě. Kdy je možné začít první očkování?

Obecně se začíná s první vakcinací již v osmi týdnech věku kotěte, druhé očkovaní se potom opakuje ve věku dvanácti týdnů a potom každoročně pouze jedenkrát. Majitel si může vybrat, proti kterým onemocněním chce nechat svojí kočku očkovat a podle toho se i modifikuje očkovací schéma.

Je možné očkovat i starší kočky?

Ano. Je to možné, a to podle stejného schématu jako koťata, tzn. dvakrát v průběhu jednoho měsíce a potom každoroční přeočkování pouze jednou injekcí.

Proč je nutné očkování každý rok opakovat?

Účinnost očkování postupně během roku klesá a výrobce očkovacích látek garantuje účinnost 1 rok. Proto je doporučitelné očkování každoročně opakovat.

Jakým způsobem provádí veterinář očkování?

Většinou vpichem očkovací látky pod kůži.

Je možné očkovat kočku, která je nemocná?

Ne. Vpíchnutí očkovací látky (oslabených nebo mrtvých virů) do organismu kočky je zásahem, který vyžaduje, aby bylo zvíře zcela zdravé a bylo schopno vytvořit vysokou hladinu protilátek v krvi.

Můžu nechat očkovat gravidní kočku?

Některé očkovací látky nelze u koček v graviditě použít. Proto je užitečné se nejdříve poradit se svým veterinářem.

Není lepší nechat očkovat kočku na každou nemoc zvlášť monovalentními, jednoduchými vakcínami?

Výrobci očkovacích látek jednoznačně garantují, že polyvalentní očkovací látky, tj. ty, kterými se jednou injekcí očkuje proti více nemocem, jsou stejně účinné jako jednoduché a pro zdravý organismus nepředstavují větší zatížení.

Jaké očkovací látky nabízíme na naší klinice?

 1. Felocell CVR proti kočičí rýmě a panleukopénii
 2. Rabisin proti vzteklině
 3. Leukocell2 proti leukémii.
 4. Primucell proti kočičímu zánětu pobřišnice (FIP)

Jaké jsou naše ceny za jednotlivé injekce?

Vakcína

1. injekce

2. injekce za 4 týdny

3. injekce za rok

Felocell CVR

420,-

Felocell CVR + Leukocell 2

Felocell CVR + Leukocell 2

Felocell CVR + Leukocell 2

555,-

555,-

555,-

Rabisin

250,-

není třeba

250,-

Felocell CVR + Rabisin

Felocell CVR

450,-

450,-

Primucell

585,-

585,-

585,-

Doporučené schéma A:

 1. injekce: Felocell CVR
 2. injekce: Felocell CVR + Rabisin (za 4 týdny)
 3. injekce (za rok): Felocell CVR + Rabisin

Doporučené schéma B:

 1. injekce: Felocell CVR + Leukocell 2
 2. injekce: Felocell CVR + Leukocell 2 (za 4 týdny)
 3. injekce: Rabisin (za 3-4 týdny)
 4. injekce: Felocell CVR + Leukocell 2 a Rabisin (za rok)

K oběma schématům je možné a doporučitelné přidat také očkování proti FIP, neboli kočičímu zánětu pobřišnice, který je pro kočku 100% smrtelný. Očkovací látka se na rozdíl od ostatních vakcín vstřikuje do nosu.

Autor textu: MVDr. Martin Grym, veterinární klinika AVETUM, www.avetum.cz