16.02.21 Život s kočkou

Můžou feromony podpořit harmonický vztah mezi psem a kočkou?

Panují mezi vaším psem a kočkou napjaté vztahy? Vyzkoušejte feromony. Vědci z University of Lincoln ve Velké Británii zjistili, že použití uklidňujících feromonů může být klíčem ke spokojenému vztahu vašich mazlíčků.

Někteří psi a kočky jsou nerozluční parťáci už od začátku, jiní si na sebe musí nejprve zvyknout. Bohužel ze zkušeností majitelů nesnášenlivých zvířat vyplývá, že špatný vztah mezi kočkou a psem se může odrážet v celkové psychické (ne)pohodě zvířat. Zejména pak koček. Ať už se jedná o vyšší míru sociálního stresu nebo omezený přístup k miskám s krmivem a vodou nebo ke kočičí toaletě. Špatné kočko-psí vztahy rovněž zvyšují stres zbytku rodiny kvůli konfliktům a potenciálním zraněním. Někdy se zvířata prostě nesnesou a může to vyústit až k nutnosti najít jednomu z nich nový domov. 

Co dělat?
Vyplatí se konzultovat situaci se zvířecím psychologem, který doporučí vhodný postup. Jako podpůrný prostředek můžete vyzkoušet uklidňující feromony. Nový výzkum vedený profesorem Danielem Millsem a doktorkou Miriam Prior zkoumal účinky dvou různých feromonových produktů na interakce kočka-pes, kteří spolu sdílí jednu domácnost. Majitelé zvířat pozorovali, jak feromony zlepšili jejich vztah. Výsledky publikoval časopis Frontiers in Veterinary Science.

Méně pronásledování a schovávání
K výzkumu se použily produkty Feliway Friends, který uvolňuje feromony uklidňující kočky, a Adaptil, který dělá to samé pro psy. Majitelé domácích zvířat každý týden informovali o frekvenci 10 konkrétních nežádoucích interakcí a 7 konkrétních žádoucích interakcí mezi jejich zvířaty. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin - jedna skupina používá Feliway Friends a druhá Adaptil. Feromony jim byly náhodně rozděleny a dodány v neoznačeném obalu, aby majitelé zvířat nevěděli, který produkt je v domácnosti testován, dokud nebudou shromážděny statistiky. Z výsledků vyplynulo, že oba produkty měly pozitivní dopad na interakce mezi kočkami a psy žijícími pod jednou střechou. Během šestitýdenního období vedly feromony k výraznému snížení nežádoucích interakcí, jako je štěkání na kočku a její pronásledování, schovávání kočky před psem atd. Uživatelé Adaptilu dokonce zaznamenali zvýšení žádoucího chování (přátelské pozdravy mezi zvířaty, odpočinek ve stejné místnosti). Vědci se domnívají, že Adaptil měl lepší výsledek, protože uvolněnější pes s menší pravděpodobností ruší kočku např. tím, že ji pronásleduje. To pak vede k méně stresované kočce, která je ochotnější vytvořit si se psem nějakou formu sociálního pouta. 


Zdroj: Miriam Rebecca Prior, Daniel Simon Mills. Cats vs. Dogs: The Efficacy of Feliway FriendsTM and AdaptilTM Products in Multispecies Homes. Frontiers in Veterinary Science, 2020; 7 DOI: 10.3389/fvets.2020.00399

Fotka od giselaatje z Pixabay