24.04.19 Aktuality

Nabídka koček k adopci na jednom místě

PesWeb zahájil již 5. rok své služby pro útulky a k nabídce psů k adopci přidal novou sekci - Kočky k adopci. Tvůrci by si přáli, aby byla stejně úspěšná jako sekce Psi k adopci, kterou PesWeb spustil v roce 2014 a nyní je do ní zapojeno přes 190 útulků. Projekt, jehož cílem je snížit počty psů a nyní i koček v českých a moravských útulcích, tak přichází do další fáze vývoje...

Rádi bychom útulkům nabídli ucelenou službu, tedy společnou databázi a propojení s weby útulků jak pro pejsky, tak pro kočičky. Je to náš dluh nejen vůči útulkům ve smyslu uceleného řešení, ale zejména vůči kočkám samotným. Jako lidé jsme si kočky před dávnými časy domestikovali, tedy učinili je na sobě závislými, ale v mnoha případech se k nim tak nechováme. Bez naší pomoci často končí venkovní kočky své krátké životy kdesi v ústraní. To většinou nevidíme, děje se kdesi skryto. A přesto stále mnoho lidí tento problém vůbec nevnímá anebo, i když jej tuší, odmítá kastraci jako něco, co je proti přírodě. Přitom místo toho, abychom zodpovědně přistoupili k našemu dávnověkému závazku a dospělé jedince podrobili drobné operaci (kastraci), po které kočky téměř okamžitě bez problémů fungují, dopustíme, aby narozená mláďata umírala několik dnů či týdnů na podchlazení, nemoci, případně nedostatek potravy. Rádi bychom, aby tyto kočky nezůstávaly bez pomoci odkázány samy na sebe anebo se podobně jako další nechtěné kočky netísnily po desítkách i stovkách v útulcích po mnoho let.

Proč vlastně vznikl PesWeb?

PesWeb vytvořila zakladatelka Nadačního fondu Psí Naděje jako reakci na stále plnější útulky. Bohužel odpovědná místa ani před 5 lety, ani dnes nenabídla útulkům nějaké systémové řešení, které by umožňovalo majitelům najít své zatoulané psy a kočky na jednom místě, stejně jako novým zájemcům si vybrat mezi zvířaty k adopci v jedné databázi.

Eva Samková a její čtyřnohý kamarád

V tomto ohledu nás např. moc potěšila Eva Samková, která si před 2 lety vybrala svého pejska právě na PesWebu a tím přirozeně podtrhla náš záměr. Nemusela totiž procházet nabídku psů v různých útulcích, ale hezky v klidu se probrala ucelenou nabídkou zhruba 1500 psů k adopci a vybrala si svého vysněného pejska. Česká republika je navíc tak malá, že není problém si pro toho „svého vyhlédnutého čtyřnožce“ kamkoliv dojet.

Unikátní možnosti

Uvědomujeme si plné vytížení zaměstnanců útulků, jejich každodenní psychickou zátěž při práci s neznámými zvířaty a jejich mnohdy nešťastnými osudy. Je jasné také to, že na obsluhu jakékoli inzerce se dostane teprve v době, kdy jsou všichni pejskové a kočky řádně ošetření, ubytovaní, zaopatření, vyvenčení a nakrmení. Právě z těchto důvodů PesWeb nabízí přímé propojení s webovými stránkami útulků. Jinými slovy, zaměstnanci útulků mohou pejsky/kočičky vkládat pouze na Pesweb a ty se automaticky propisují na jejich webové stránky, čímž zcela odpadá jinak nutná dvojí inzertní agenda (příklad propojení města Bohumín: Psi k adopci, Našli domov). Propojení je samozřejmě zcela dobrovolné, takže záleží na každém, jakou míru spolupráce zvolí - zda jen inzerci Peswebu, nebo i přímé propojení (PesWeb projekt pro útulky). A to není vše. Současně se všichni psi a kočky přes noc exportují na Annonci (Annonce - útulky). A ještě bonus navíc :-) Pejsky a kočičky z PesWebu si může každý vložit na svůj web. Je to přitom zcela jednoduché - vše, co si naklikáte ve filtru zde, se vám generátorem promítne do html kódu. Ten si následně jednorázově vložíte na svůj web a tím pomůžete pejskům a kočičkám k jejich další propagaci a tedy k novým domovům.

Závěrem

Nezbývá než popřát nové kočičí sekci mnoho štěstí a doufat, že se díky ní zase o kousek přiblížíme našemu společnému útulkovému snu a tím je ucelená databáze všech bezprizorních pejsků a kočiček v ČR. Ta má samozřejmě největší smysl pro zvířata samotná v podobě nových domovů. V neposlední řadě má ale také např. vliv na rozpočty měst a obcí, pro které dřívější odchody psů a koček znamenají nižší náklady (na krmivo a veterinární péči).

A co o celém záměru přidat kočky k adopci říkají samy útulky?

Kateřina Šimková, předsedkyně Zvíře v tísni, z.s.: za nás jedno velké ANO! Máme v azylu koček ještě více než psů, a jelikož jsme smíšený útulek, adopce koček nejdou tak dobře jako v ryze kočičích. Stejně tak je to s hlodavci. Budeme proto velmi rádi.

Iva Raisová, Dej pac! z. s.: Bez PesWebu si už vůbec nedokážu představit už naši inzerci. Přes PesWeb je nejvíc zájemců a adopcí podstatně víc jak přes FB nebo náš web. Je to jeden z největších počinů pro útulky v posledních letech.

Dobrovolníci Rožnov pod Radhošťěm: Určitě tento návrh schvalujeme, v Rožnově bude nyní útulek sloužit také pro kočičky a budeme moc rádi, když je budeme moci inzerovat na PesWebu. V útulku je díky této inzerci nyní jen jeden pejsek.

Vladimír Kössl, útulek Animal RESCUE: Zapojení koček do systému na PesWebu samozřejmě uvítáme. Je velké množství útulků, ve kterých je zajišťována péče o kočky i psy, a předpokládám, že řada z nich se nezapojila do zveřejňování zvířat prostřednictvím PesWebu právě proto, že musela oddělit kočky od psů a zveřejňovat je duplicitně. Za nás musíme říct, že jsme zpočátku považovali vytvoření vaší komplexní psí nabídky za jeden z mnoha pokusů, které jsme v této oblasti zaznamenali a které kromě toho, že nabídku spíše znepřehledňovaly, navíc také brzy zanikly. S delším časovým odstupem se ale náš pohled na vaši aktivitu změnil a podle nás je to skutečně jediný funkční web, který nabízí v rámci možností aktuální a ucelenou nabídku, navíc s příjemnými možnostmi filtrování při vyhledávání. Náš útulek na Peswebu také zveřejňuje psy a míra odezvy ze strany zájemců, kteří se přihlásí prostřednictvím této aplikace, je poměrně významná. Zveřejňování koček samozřejmě uvítáme.

Text: NF Psí Naděje/PesWeb