14.07.16 Zdraví a nemoci

Nepovinná očkování psů

Podle nákazové situace a po dohodě s veterinářem můžete nechat psa (vedle povinné vakcinacej) očkovat proti různým onemocněním. Jaká to jsou?

Tetanus

Tetanem jsou více ohroženi psi, kteří se pohybují v blízkosti chovů hospodářských zvířat a především koní. Za rizikové veterináři považují především období přezubování, protože ranky po mléčných zubech jsou vstupní branou infekce. Přeočkovává se jednou za dva roky.

Psincový kašel

Proti této nemoci lze očkovat, ačkoli úplná imunita není stoprocentní kvůli velkému množství patogenů, které se mohou na onemocnění podílet. V běžné vakcíně je obsažen adenovirus a parainfluenza. Provádí se roční přeočkování šestikombinací. Očkování lze ještě rozšířit o vakcínu doplněnou a bakterii B. Brochiseptica. Existuje jak ve formě injekční nebo ji lze aplikovat kápnutím přímo do nosu, kde vyvolává rychlou slizniční imunitu. Veterináři doporučují očkovat psy oslabené, karidaky a také zvířata, která se často účastní kynologických akcí.

Borelióza

Očkování je vhodné zejména pro psy lovecké a psy, kteří se pohybují hodně v přírodě. Přeočkovává se jednou ročně.

Coronaviróza

Jedná se o průjmové onemocnění, které postihuje hlavně štěňata.

Herpesviróza

Je možné očkovat feny, u kterých se plánuje krytí, ve dvou dávkách – před krytím a 14 dní před porodem

Plísňová onemocnění – rod Microsporum

Vakcína je určena pro trapii i ochranu před kožním plísňovým onemocněním.

Rozhodně není nutné očkovat psa proti všem těmto nemocem. Zohledněte kondici psa i podmínky, ve kterých ho chováte a poraďte se s veterinářem, které očkování by bylo pro vašeho psa vhodné.

 

Zdroj: MVDr. Jana Kočová, Výmarský ohař, historie­ chov – výcvik, Mladá fronta, 2016