20.02.10 Útulky

O.S. Srdcem pro kočky

Rádi bychom představili nově vzniklé občanské sdružení O.S. Srdcem pro kočky, www.kocky-utulek.cz. Počet přijatých svěřenců "útulku" ve Vrbičanech na Kladensku se „zatím“ pohybuje okolo 100 kočiček ročně, z čehož zhruba 80 jich umístíme a 40-50 nám v depozitu běžně zůstává. Velkou část osazenstva bohužel tvoří také kočky handicapované a po nemocech, které jsou špatně léčitelné nebo s trvalými následky. Momentálně chystáme výstavbu venkovní karantény a plánujeme další aktivity.

Na podzim roku 2009 se chod našeho depozita téměř položil, neboť jsme již nezvládali tak vysoký počet kočiček financovat. Byli jsme nuceni napsat prosbu o pomoc prostřednictvím příběhu o třínohém kocourkovi Palečkovi. Veřejnost nebyla lhostejná a naštěstí nás velmi podpořila. Sdružení, u kterého jsme působili jako dobrovolníci, nám umožnilo, aby byla výpomoc pro nás zasílána prostřednictvím jejich organizace.

Co znamená dobrovolná činnost? Jedná se o činnost zcela bez nároku na odměnu, tzn., že kočičky se od A až po Z financují - krmení, veterina a ostatní náklady, na které si jen vzpomenete.

Co znamená vystupovat oficiálně pod hlavičkou O.S.? Jedná se o činnost zcela bez nároku na odměnu, ale když se vás rozhodne veřejnost podpořit, máte možnost vystavit dárci darovací smlouvu pro odpis z daní a pár dalších menších výhod, které v konečném důsledku znamenají mnoho.

Jak nám můžete pomoci:

 

-          Převzetím kočičky do vlastní péče.

-          Virtuální adopcí, vhodnou pro lidi, kteří si nemohou z nějakého důvodu vzít kočičku domů.

 -          Poskytnutím materiálních darů, hlavně ve formě hrudkujícího steliva a granulovaného krmiva.

-          Přispěním libovolné částky na náš účet 234909954/0300 ČSOB, i malá částka je obrovskou pomocí.

-          Dobrovolnou činností, minimálně šířením informací o nás mezi veřejnost.

-          Přidáním našeho banneru na váš web

-          Pomoci nám můžete také nezávaznou návštěvou.

 

Pár slov o nás:

 

O.S.Srdcem pro kočky vzniklo na základě aktivní péče o toulavá, týraná a opuštěná zvířata – především o kočky. Tím jsme se také dostali do podvědomí lidí, kteří nás začali oslovovat za účelem pomoci a předávání zvířat do naší páče. Rádi bychom zrealizovali své plány a aktivně se tak podíleli i nadále na ochraně a péči o opuštěná zvířata. 

O zvířata se staráme v domácím prostření, v tzv. depozitech, kde jim poskytujeme jak základní, tak i náročnou péči. Déle jim poskytujeme vakcinaci a kastraci a zároveň jim hledáme nové domovy prostřednictvím informačních médií. Podporujeme také odpovědný vztah ke zvířatům a dobrovolnickou činnost v péči o ně. Rádi bychom se v neposlední řadě zaměřili také na handicapovaná zvířátka s cílem najít pro ně nový domov.

Po dohodě nás můžete kdykoliv navštívit. Ať už si chcete osvojit zvíře, nebo za účelem nezávazné návštěvy a prohlídky našeho depozita - prozatímního domova pro opuštěná zvířata - především tedy kočky.

Pokud nastane situace, že si zvíře z našeho sdružení osvojíte a nadále již nebude možné se o ně postarat, kdykoliv jej přijmeme zpět.

Do nových domovů od nás odcházejí odčervená, vakcinovaná a dospělá navíc i kastrovaná.

Vlastníme Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat, pro sběr a neškodné odstraňování kadaverů zvířat v zájmových chovech Veterinární univerzity v Brně.

 

Cíle O.S. Srdcem pro kočky 

* Všestranná péče o nalezená, zatoulaná a opuštěná zvířata.

* Poskytování konkrétní pomoci zvířatům.

* Kastrace toulavých a opuštěných zvířat - koček, které žijí v blízkosti lidských sídel, tímto způsobem tak zamezit jejich množení.

* Socializace zvířat

* Osvěta ve vztahu člověka a zvířete.

* Léčba, minimálně odčervení a vakcinace, ve vhodném věku pak také kastrace.

* Hledání domovů opuštěným zvířatům.

* Hledání domovů handicapovaným zvířatům, kterým bychom chtěli tímto poskytnout individuální péči.

 

Se srdečným pozdravem,

 

Michal a Kristýna Kacálkovi

O.S. Srdcem pro kočky

Vrbičany 18, 273 74 Vrbičany, okr. Kladno

www.kocky-utulek.cz

www.srdcemprokocky.cz

info@kocky-utulek.cz, mob. + 420 777 757 445